Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

SGK

Fazla Mesai Çalışmasını Kim Nasıl İspatlanacak?

Fazla mesai nasıl ispatlanacak? Fazla çalışma ücretinin ödendiğini ispat yükü davalı işverene düşer. Bir günlük çalışma 7.5 saat haftalık 45 saat ve aylık 225 saat 31 çeken aylarda ise 232,5 saattir. Bu sürelerin üzerindeki tüm çalışmalar fazla mesaidir. Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Özellikle […]

Dul kadının hem eşinden hem babasından(anasından) maaş almasının şartları

Dul kadının hem eşinden hem babasından aylık alabilmesinin ön koşulu, Çalışmaması ve Emekli olmamasıdır *Son Yargıtay Kararından yararlanmak için ise koca veya ana-babasından en az birisinin 6.8.2003 gününden önce vefat etmiş olmasıdır… Sosyal Güvenlik Kurumu uygulaması gereğince; Koca veya Babası aynı Kurumdan emekli olmuş ve her ikisi de vefat etmiş […]

İşçilerin yurtdışı borçlanması SSK’ya sayılır

Yargıtay tarafından da onan Ankara 1. İş Mahkemesinin kararı ile Türkiye’de hiç sigortası olmayan gurbetçi işçilerin yaptıkları yurtdışı borçlanmanın Bağ-Kur’a değil, SSK’ya sayılması ile Almanya işe girişlerinin de Türkiye için işe giriş tarihi olduğuna karar verildi…. Gurbetçi işçi, R.Y. uzun yıllar Almanya’da çalışmış ve sonrasında Türkiye’ye gelip, Almanya’da geçen çalışmalarını […]

Malulen emeklilik şartları

Malullük, çalışma veya meslekten kazanma gücünün kısmen veya tamamen kaybedilmesi nedeniyle sürekli bir gelir kaybına yol açan fizyolojik bir risktir. Malulen emekli olabilmek için ister SSK ister BAĞ-KUR isterse de EMEKLİ SANDIĞI mensubu olsun önce Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin sağlık kurullarından malul olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alınması şarttır. Sigortalı […]

Yurt dışı borçlanmasında yurt dışında geçen süreler nasıl belgelendirilebilir?

YURT DIŞI BORÇLANMASINDA YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELER NASIL BELGELENDİRİLEBİLİR? Faruk YÜKSEL (SGK Başmüfettişi) Giriş Vatandaşlarımızın yurt dışında geçirdikleri sürelerin sosyal güvenlikleri açısından değerlendirilmesi ile ilgili düzenlemeler 8/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile yapılmıştır. 17/04/2008 tarihli […]

İşsizlik sigortası uygulamasının tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi

İşsizlik sigortası uygulamasının tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi Raşit ULUBEY (İş Başmüfettişi) (İŞKUR Eski İstihdam Dairesi Bşk.) I. Başlangıç Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 sayılı Sözleşme ile 9 sigorta kolunun uygulanmasını istemiştir. Ülkemiz tarafından 102 sayılı sözleşme, 29.07.1971 tarihli ve 1451 sayılı Kanunla kabul edilmiş […]

Son düzenlemeler eşliğinde 5510 sayılı kanuna göre işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi halinde uygulanan idari para cezaları

SON DÜZENLEMELER EŞLİĞİNDE 5510 SAYILI KANUNA GÖRE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI   I. Giriş İşten ayrılış bildirgesi, sigortalıların işten hangi sebeplerle ayrıldığının Kurumlarca bilinmesini sağlayan son derece önemli bir belgedir. Zira bu belgeyle bildirilen sebeplere göre sigortalıya işsizlik ödeneği verilip verilmeyeceği anlaşılmakta, işçinin hangi sebeplerle […]

İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları nelerdir, nasıl sigortalı olunur, nasıl sona erdirilir?

İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları nelerdir, nasıl sigortalı olunur, nasıl sona erdirilir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre isteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kolları olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır. […]

Ücretsiz izin günleri için genel sağlık sigortası primi ödeyecek miyiz?

Çalıştığımız işyerinde özel işlerimiz dolayısıyla ücretsiz izin alıyoruz. Aldığımız bu ücretsiz izin günleri için genel sağlık sigortası primi ödeyecek miyiz? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya konulan genel sağlık sigortası nedeniyle, kısmi süreli çalışanlar, ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar […]

İşveren, istirahatli olan bir işçisinin iş akdine, istirahat süresinin bitiminden önce son verebilir mi?

İşveren, istirahatli olan bir işçisinin iş akdine, istirahat süresinin bitiminden önce son verebilir mi? Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin ihbar süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Maddedeki ihbar süreleri işçinin kıdemine göre 2, 4, 6 ve 8 haftalık sürelerdir. Kanunun 25. maddesine göre, iş sözleşmesinin işveren […]