Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

SGK

isteğe bağlı ssk hakkında her şey

İsteğe bağlı ssk hakkında neler öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linkleri tıklayarak öğrenebilrisiniz. Bulamadığınız olmaz ama kafanıza karışık gelen bir husus varsa soru sor bölümünden bana soru sorabilirsiniz. İsteğe bağlı sigorta primlerinin hesabı ve ödenmesi İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı İsteğe bağlı sigortalılık başvurusu İsteğe bağlı sigortalı olma […]

İsteğe bağlı sigorta primlerinin hesabı ve ödenmesi

İsteğe bağlı sigorta primi, brüt asgari ücret ile bunun 6,5 katı arasında kalan tutar üzerinden, sigortalı tarafından belirlenen ve yazılı olarak talep edilen prime esas aylık kazancın yüzde 32’sidir. Bunun yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si genel sağlık sigortası primidir. Yani bu yılsonuna kadar 760,50.-TL ile […]

İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi

İsteğe bağlı sigortalılık; a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten önceki primi ödenmiş son günü takip eden günden, b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, c) Sigortalının ölümü halinde prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden, prim borcunun hak sahiplerince […]

İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı

İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesinin veya talep dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen bildirgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih, […]

İsteğe bağlı sigortalılık başvurusu

(1) İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunacak sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterlidir. (2) Ülkemiz ile uluslararası sosyal […]

İsteğe bağlı sigortalı olma şartları

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından; a) 18 yaşını doldurmuş olmak, b) Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya SSK kapsamında sigortalı […]

Emeklinin işyeri açması – Emekli sandığı emeklisi

Emekli sandığından emekli olan bir kişi kendisine ait işyeri açtığından maaşından kesinti yapılmaya başlanılmıştır. Maaştan kesinti yapılmaya başlandığı tarih 01.10.2008 tarihidir. 5510 sayılı kanun ile gündemimize girdi. Kesilecek tutar, Emekli aylıklarından kesilecek tutar 2009 yılında emekli aylıklarının % 13″ü oranında olmaktadır. 2010 yılında % 14, 2011 yılı ve daha sonraki […]

ssk emeklilik

SSKllarn Yatan Emeklilii. I- GREmeklilik artlaryla ilgili en kapsaml dzenlemelerden biri 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayl Kanunla yaplan deiikliktir. Yaplan dzenleme ile emeklilik ya her stat iin (SSK, Ba-Kur, Emekli Sand) kademeli olarak artrlmtr. Son olarak da emeklilik artlar 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ile yeniden […]

Doğum borçlanması ve sağladığı faydalar

Şu sıralar bir çok kişi doğum borçlanmasını araştırmakta, neler değişti, neler değişmedi gibi çeşitli sorulara cevap arıyor. Doğum borçlanması ile artık kadınlar 1 çocuk için 2 sene 2 çocuk ve üzeri için 4 sene borçlanma yapabilecek. Doğum borçlanmasının en iyi yanlarından birisi nasıl erkekler sigortalı olduktan sonra SSK’lı olarak işe […]

Askere giden kişinin sigorta primleri işvereni tarafından ödenmeye devam edilebilir mi?

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu’nun 4. maddesine gre, hizmet akdi ile bir veya birden fazla iveren tarafndan altrlanlar sigortal saylmlardr. Ayn kanunun 9. maddesinde ise, (4/a) kapsamnda sigortal saylanlarn hizmet akdinin sona erdii tarihten itibaren sigortallklarnn sona erecei belirtilmitir. Ayrca, ayn kanunun 6. maddesinde de askerlik […]