Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

SGK

Geç sigortalı olan kadınlara erken emekli olma tüyosu!..

12.06.1958 doğumlu bayanım. Sigortalı işe giriş tarihim 01.01.2001’dir. Halen çalışıyorum. Bu şartlarda en erken ne zaman emekli olabilirim, nasıl bir yol izlemem lazım, beni bilgilendirebilir misiniz? CEVAP: Sayın okurum, 08.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında işe giren sigortalı kadınlar; – 58 yaş ve en az 7.000 gün primle normal, – Veya 58 yaş, […]

Geriye dönük boşluk doldurma ve toptan ödeme diye bir şey yoktur.

01.01.1960 doumluyum. Sigorta giri tarihim 15.07.1977. u an almaktaym, primlerim dzenli deniyor. Ama sigortamda uzun seneler boluklarm oldu. Ne zaman, ka yanda ve ka gn prim deyerek emekli olabilirim? Askerlii ve boluklarm desem faydas olur mu? CEVAP: Sayn okurum, verdiiniz bilgilere gre; 25 yl, 44 ya ve 5000 gnle normal […]

2012 yılı SGK (SSK) Primine Esas Taban ve Tavan Ücretleri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2012 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki […]

Gelir testi nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumunun tespitine göre SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve yeşil kart kapsamında olmayan, başka bir anlatımla sosyal güvenlik sistemi dışında kalan 1 milyon 700 bin kişi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genele sağlık sigortası kapsamına girecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen tescili yapılacak bu kişilerin bir ay içinde Sosyal […]

Part-time(kısmi süreli) çalışanlar prim ödeyecek.

İş mevzuatımız kısmi süreli istihdama cevaz veriyor. Bu kapsamdaki işçiler ay içinde toplam kaç saat çalıştırılmışlarsa, ücretleri ve sigorta primleri de buna göre hesaplanıyor. Aylık çalışma saatleri güne çevriliyor ve bu gün toplamıyla SGK’ya bildiriliyorlar. Ancak part-time çalıştırılan bu işçilerin, ay içinde 30 günden eksik kalan günlerine ait GSS primlerini […]

Hangi sigortadan ne zaman emekli olabilirim?

Ev kadını olarak 1.1.2000 tarihinden itibaren SSK’dan isteğe bağlı sigortaya prim ödemeye başladım. Halen prim ödemeye devam ediyorum. Doğum tarihim 10.6.1961. Hangi sigortadan ne zaman emekli olabilirim? 1.1.2000 tarihinde SSK’lı (4/a) olarak başlayan sigortalılığınız, 1.10.2008 tarhinden itibaren, 5510 sayılı Kanun gereğince (4/b)’li olarak devam etmektedir. 4/b’li (Bağ-Kur) olarak kısmi aylığa […]

SGDP ödeyenlerin iş görememezlik ödeneği alabilirler mi?

Sosyal Gvenlik Destek Primine tabi olarak bir iyerinde alan emekli sigortallar hastalklar halinde Kurumdan i gremezlik denei alabilirler mi? kazas, meslek hastal, hastalk veya analk hali nedeniyle istirahat raporu alarak geici i gremezlie urayan sigortallara Kurumca geici i gremezlik denei verilmektedir. Sosyal Gvenlik Destek Primi denerek alan emekli sigortallar hakknda […]

Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl alınır?

İstirahatli olan sigortalıların Kurumdan geçici iş göremezlik ödeneği alabilmelerinin şartları nelerdir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Kurumca yetkilendirilen doktor veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalılara her gün için, hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğrayan […]

Ay içerisinde birden fazla işyerinde çalışan işçinin sigortalılığı nasıl olacaktır?

Bir işçi bir ay içerisinde birden fazla işyerinde çalıştığı takdirde her işyerinden de sigortalı gösterilmek zorunda mıdır? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, işverenler sigortalı sayılan kişileri sigortalılık başlangıç tarihinden önce, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşe Giriş Bildirgesini süresinde Kuruma vermeyenler hakkında […]

Sigorta Primine Tabi Olmayan Yardım ve Ödemeler

Sigorta Primine Tabi Olmayan Yardım ve Ödemeler 2012 yılında uygulanacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları Asgari ücret, 01.01.2012 tarihi itibariyle değişmiştir. Yeni asgari ücrete dikkate alınarak, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak, sigorta primine tabi olmayan; yemek parası, […]