Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları nelerdir, nasıl sigortalı olunur, nasıl sona erdirilir?

İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları nelerdir, nasıl sigortalı olunur, nasıl sona erdirilir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre isteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kolları olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için, Türkiye’de ikamet etmek, 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu sigortalı olmamak veya ay içinde 30 günden az çalışmak, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almamak gerekir. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden itibaren, isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından yazılı olarak beyan edilen kazancın % 32’sidir. 2012 yılının birinci altı aylık döneminde ödenecek olan aylık prim en az 283,68 TL, en fazla 1.843,97 TL olacaktır. İsteğe bağlı sigorta priminin takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenmesi gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin, örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Giriş bildirgesinin veya tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin talep dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren isteğe bağlı sigortalılık başlatılacaktır.

İsteğe bağlı sigortalılıklarını sona erdirmek isteyen sigortalılar Kuruma yazılı talepte bulunacaklardır. İsteğe bağlı sigortalılık, talepte bulunulan ayın primi ödenmemişse talep tarihinden önceki primi ödenmiş ayın sonunu takip eden günden itibaren, talepte bulunulan ayın primi ödenmişse dilekçenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren sona erdirilecektir.

 

One Comment

  1. ender says:

    babam hasta calışamıyor sigortasını yapmak istiyorum istege baglı sigortasını yapa bilirmiyim ne gerekiyor yapmak icin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *