Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

SGK

Bir bayan sigortalı olarak ne zaman emekli olabilirim?

Ne zaman emekli olabilirim? Doğum tarihim 4.11.1985. Sigortaya başlangıç tarihim ise 1.3.2005’tir. Bugüne kadar ödediğim prim 2490 gündür. Bir bayan sigortalı olarak ne zaman emekli olabilirim? Size yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Geçici 9. maddesindeki şartlardan birini yerine getirmiş olmanız gerekir. Bu maddeye göre, […]

İşçilerin işe girişleri Kuruma ne zaman bildirilir? Bildirimin zamanında yapılmamasının cezası nedir?

İşçilerin işe girişleri Kuruma ne zaman bildirilir? Bildirimin zamanında yapılmamasının cezası nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, işverenler çalıştıracakları kişileri çalışmaya başladıkları tarihten en geç bir gün önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak, işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesinin inşaat, balıkçılık […]

Eksik gün bildirildiği halde gss yükümlülüğü olmayan kişiler kimlerdir?

Kimlerin, 30 günden eksik çalıştığı halde eksik bildirilen günlerini genel sağlık sigortası yönünden 30 güne tamamlama yükümlülüğü yoktur? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenen genel sağlık sigortası 1.1.2012 tarihi itibariyle zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. Kanunun 4. maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı oldukları halde, kısmi süreli […]

Prim ödenmemiş olsa dahi, işe giriş bildirgesinin Kuruma verildiği tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak kabul edilebilir mi?

Prim ödenmemiş olsa dahi, işe giriş bildirgesinin Kuruma verildiği tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak kabul edilebilir mi? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa […]

Aile fertlerinden birisinin gss primini ödemesi yeterlidir.

Aile fertlerinden birinin genel sağlık sigortasına prim ödemesi halinde, sosyal güvencesi olmayan diğer aile fertleri prim ödemeden sağlık yardımlarından yararlanabilir mi? Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 1.1.2012 tarihinden itibaren istisnalar hariç Türkiye’de ikamet eden tüm kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Genel sağlık […]

Yaşlılık aylığı alan yurt dışında çalışan kişilerin yaşlılık aylığı kesilir mi?

Yurt dışı hizmet borçlanması yaparak kendisine yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı yurt içinde veya yurt dışında çalışmaya başladığı takdirde yaşlılık aylığı kesilir mi? Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları yurt dışında geçen hizmetlerini ve ev kadını olarak geçen süreleri 3201 ve 5510 sayılı Kanunlardaki şartlara göre borçlandıkları takdirde, borçlanılan ve primi ödenen […]

Şirket ortaklarının Bağ-kur ve SSK’lı olma durumu

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olduğu halde, 1.10.2008 tarihinden önce kendi şirketinde sigortalı (4/a) gösterilenlerin (4/a) sigortalılıkları bugün de devam ettirilebilir mi? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 17.12.2011 tarihinde yürürlükten kaldırılan 28.9.2008 tarihli Tebliğinin Sigortalılık Hallerinin Çakışması başlıklı bölümünde, 1.10.2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun (4/b) bendi kapsamında sigortalı oldukları halde, kendilerine ait […]

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere yeni yükümlülükler getirecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda imzalandı. Nisan ayı içerisinde Meclis Alt Komisyonları’nda görüşülerek, Genel Kurul’a inecek. Bu tasarı yasalaştığında çalışma hayatı içerisinde var olan önemli bir boşluğu dolduracak. İnanması zor ama bugüne kadar çalışma hayatımız içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin müstakil bir kanun bulunmuyordu. Kanun tasarısı […]

Çifte maaş kimleri kapsıyor?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararı sonrasında eşi ya da anne-babası vefat eden bütün kadınların çifte maaş alabileceğine ilişkin bir algı oluştu. Bu durumda olan bütün kadınlar çifte maaş alabilir mi ya da hangi şartlarda alabilir? Bu konuyu açıklamaya çalışalım. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleşmeden önce farklı kanunlar uygulanmaktaydı […]

Hem dul hem yetim olmak

Ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerini şekillendirmesinde sosyo-ekonomik yapıları çok önemlidir. Örneğin bizim ülkemizde kadınların çalışma hayatına katılımı hala düşük seviyelerdedir. Bu özellik sosyal sigorta uygulaması başlatılırken muhakkak etkili olmuştur. Bu nedenle bizde dul eşe bağlanan ölüm aylığı hissesi yüzde yetmiş beş oranına kadar çıkabilmektedir. Veya kız çocuklarının evlenmedikleri sürece ailelerinden ayrılma […]