Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Finansal Piyasa Nedir?

Kaynak ihtiyacı olan girişimciler ile birikim sahibi yatırımcılar arasındaki kaynak alış verişini sağlayan kurum­lar Buy Amoxil UK , yatırım ve finansman araçları ile bunları düzenleyen kurallardan olu­şan yapıya finansal piyasa denir. Finansal piyasalarda yapılan yatırım­lar ileride olacak olayların belirsizli­ğinden ötürü yatırılan paranın kaybe­dilme riskini içermektedir. Anaparanın geri dönmeme riskinden başka, […]

Anonim ve Limited Şirket Hissesi Devrinde İnce Noktalar

Anonim ve Limited Şirket Hissesi Devrinde İnce Noktalar Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, Gazi Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi, Maliye Bölümü Başkanı I- GİRİŞ Ülkemizdeki anonim ve limited şirketlerin büyük kısmı, “aile şirketi” olarak kuruluyor. Limited şirketler genellikle iki ortaklı olarak kuruluyor. Yüzde 99 hisse şirketi yöneten kişiye, yüzde 1’i de eşi, çocuğu, kardeşi ya […]

İşsizlik ödeneği hangi durumlarda kesilir

İşsizlik sigortası hangi hallerde kesilir buy kamagra 100mg , ne zaman hesabımıza işsizlik parasının yatması sona erer, hangi şartlar altında artık işsizlik sigortası alamayız, devlet hangi şartlar altında işsizlik maaşı ödemelerini sona erdirir. İşsizlik sigortası: bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru […]

Gss prim borcu nasıl iptal edilir?

Genel sağlık sigortası adında bana devlet borç çıkartmış. Devlet genel sağlık sigortasını bana neden borç olarak çıkartıyor. Bunu anlamıyorum. Bu çıkan borcu nasıl iptal ettirebilirim. Türkiye’de ikamet eden kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Gerçi adı üstünde ücretsiz olanın parasını devlet sizden alıyor. Bu da şu şekilde işlemektedir. Bir kişi […]

Emekli çalışırsa maaşından nekadar kesilir

Emekli olan kişiler emeklilik parası alırken çalışmalarında bir engel var mı yok mu? Veya emekli maaşı alan emekliler çalışma hayatına devam ederse maaşlarından herhangi bir para kesilir mi? Kesilmez mi? Kesilirse ne kadar kesilir? Hangi durumlarda kesilir? İşte bu soruların cevapları aşağıda yer almaktadır. Emekli çalışırsa maaşından ne kadar kesilir? […]

İşsizlik sigortası son 120 gün

İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için belirli şartlar var. Bu şartlandan bir tanesi de son 120 gün içerisinde aralıksız cialis uk , kesintisiz, prim ödenmiş olması gerekmektedir. aşağıda yer alan hususlarda prim gün ödemeniz yoksa dahi kesinti var sayılmaz ama bu günler de 120 gün toplamında sayılmaz. Örnek vermek gerekirse 60 gün […]

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı

5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendin­de yapılan düzenleme gereğince ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı sayılabilmeleri için ücret ve süreklilik koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekecektir. Yani ev hizmetlerinde yapılan çalışma süreklilik arz etmiş olsa bile herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değilse diğer bir ifadeyle gönüllülük esasına […]

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesi değişti

23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkında karar 14 Mart 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Kararda bağımsız denetime tabi olacak şirketler ile ilgili ölçütler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle beraber aşağıdaki […]

İşten ayrılanlar ne kadar süre ile hastaneye gidebilir ?

İşten ayrılanlar ne kadar süre ile hastaneye gidebilir ? Bu soruya iki şekilde cevap verilebilir. Öncelikle işden ayrıldıktan sonra 10 gün süre ile hastaneye gidebilirsiniz ve sağlık yardımlarından yararlanabilirsiniz.  İkinci cevabımız ise eğer iş akdinizin feshinden öce 90 gün çalışmanız var ise 90 gün daha sağlıktan faydalanırsınız. 10 gün her […]

Limited şirket mi anonim şirket mi? Hangisi doğru?

Yeni TTK’ya göre, anonim ve limited şirket kıyaslaması tabloda gösterilmiştir. Hangi şirket türünde şirketinizi kuracağınıza dair kararı almanız sizin için çok önemli. Örnek vermek gerekirse bir limited şirkete ortak oldunuz artık o şirketin bütün borçlarından sorumlusunuz fakat bir anonim şirkete ortak oldunuz ama yönetim kurulunda değilsiniz o zaman şirketin borçlarından […]