Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesi değişti

23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkında karar 14 Mart 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Kararda bağımsız denetime tabi olacak şirketler ile ilgili ölçütler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle beraber aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler;

1) Aktif toplamı 75.000.000 TL ve üstü olması.

2) Yıllık net satış hasılatı 150.000.000 TL ve üstü olması.

3) Çalışan sayısı 250 ve üstü olması.

Ekli I sayılı liste kapsamında yer alan şirketlere nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden anonim şirketler de eklenmiştir.

Ekli II sayılı listede yer alan şirketler için ise, tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle beraber aşağıda belirtilen sınırlamalar dikkate alınacaktır:

1) Aktif toplamı 75.000.000 TL ve üstü olması.

2) Yıllık net satış hasılatı 150.000.000 TL ve üstü olması.

3) Çalışan sayısı 250 ve üstü olması.

Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

Bu Karar 1.1.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *