Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İhbar tazminatı gelir vergisine tabi midir?

İhbar tazminatı gelir vergisine tabi midir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinde; ücretin, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olduğu, ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 94. maddesinde ise kimlerin, hangi ödemelerden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü oldukları, hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre, ihbar tazminatı ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *