Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Limited şirket mi anonim şirket mi? Hangisi doğru?

Yeni TTK’ya göre, anonim ve limited şirket kıyaslaması tabloda gösterilmiştir. Hangi şirket türünde şirketinizi kuracağınıza dair kararı almanız sizin için çok önemli. Örnek vermek gerekirse bir limited şirkete ortak oldunuz artık o şirketin bütün borçlarından sorumlusunuz fakat bir anonim şirkete ortak oldunuz ama yönetim kurulunda değilsiniz o zaman şirketin borçlarından dolayı sorumlu tutulmayacaksınız.

Tek kişilik bir firma kurup ileride de kimse ile ortak olma niyetiniz yoksa asla anonim şirket kurmayınız. Limited şirkette tek kişi olarak kurun ama ileride kendinize ortak olmak veya hisse satmak istiyorsanız anonim şirket kurmanız sizin için iyi.

Bu yüzden hangi türde şirket kuracağınızı kendinize soracağınız soruların cevabında bir mali müşavir eşliğinde yanıt bulabilirsiniz. Anonim şirket olursanız ayrıca genel kurul yapmak, her sene, zorunda kalacaksınız. Bütün bunlar ayrıca bir masraf.

YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KIYASLAMASI

ANONİM ŞİRKET

LİMİTED ŞİRKET

1.Tek kişi ile kurulabiliyor. 1.Tek kişi ile kurulabiliyor.
2.Yönetim kurulu üyesi olmayan ortağın, şirketten tahsil edilemeyen vergi ve SSK (4/a) primi borçlarından “hiçbir sorumluluğu” sorumluluğu yoktur. 2. Şirketin vergi ve SSK (4/a)primi
borçlarının, şirketten ve müdürden tahsil edilemeyen kısmından “tüm malvarlığıyla” sorumludur.
3. Şirket pay senedinin, iki yıl geçtikten sonra satılmasından “doğan kazanç tutarı” (örneğin 10 milyon lira) gelir vergisine tabi değil. 3. Şirket hissesi 5 yıl hatta 15 yıl sonra dahi satıldığında, elde edilen kazanç (örneğin 10 milyon lira) “değer artışı kazancı” olarak, gelir vergisine tabi.
4. Şirket hissesinin satışının, “noterden yapılma mecburiyeti” yok. Hamiline yazılı pay senedi varsa pay senedinin teslimi yeterlidir. Ticaret sicilinde tescil mecburiyeti de yok. 4. Şirket hissesi satışının “noterden yapılma mecburiyeti” var. Ayrıca“genel kurul onayı” gerekiyor. Pay devri onayının, Ticaret Siciline tesciligerekiyor.
5. Halka açılma olanağı var. 5. Halka açılma olanağı yok.
6.Hamiline pay senedi bastırmadan kaynaklanan bazı özel avantajlar var. 6. Hamiline pay senedi bastıramaz.“Nama yazılı pay senedi” bastırabilir ama bunu sadece ortaklığı ispat için kullanabilir. Satışında “vergi avantajı”yok.
7. Ortaklar ve onlara yakın kişilerin şirkete verilen ve özkaynakların yerini tutanödünçler, her zaman iade edilebilir. 7.A.Ş’lerin aksine, sırada en sonda yer alanlar da dahil olmak üzere, diğer tüm alacaklardan sonra iade edilir(md.615).
8. Şirket sözleşmesi, esas sermayesinin“yarısını” temsil eden ortakların kararıyla değişebiliyor (md. 421). 8. Şirket sözleşmesi, esas sermayenin“üçte ikisini” temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir (md. 589).

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *