Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Sigortalının ölümü halinde, eksik olan primler borçlanılarak geride kalanlara aylık bağlanabilir mi?

Sigortalının ölümü halinde, eksik olan primler borçlanılarak geride kalanlara aylık bağlanabilir mi?  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaktadır. Hak sahiplerine ölüm sigortasından aylık bağlanmasında sigortalının öldüğü tarihte geçerli olan mevzuat esas […]

Emekli aylığı bağlanmasında hizmetlerin birleştirilmesi zorunlu mudur?

Emekli aylığı bağlanmasında hizmetlerin birleştirilmesi zorunlu mudur?  5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 1.10.2008’den önce birden fazla sigortalılık statüsünde prim ödeyen ve bu tarihten sonra aylık talebinde bulunan sigortalılara son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi en fazla olan Kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit […]

Yaşlılık ve malüllük maaşı birlikte alınabilir mi?

Kendilerine sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalılar emekli olduktan sonra, hem yaşlılık veya malullük aylığını hem de sürekli iş göremezlik gelirini birlikte alabilir mi?  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 19. maddesine göre, sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler […]

İşsizlik ödeneği alırken isteğe bağlı sigorta olmak

İşsizlik ödeneği alan sigortalıların bu dönemde isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde ödenekleri kesilir mi? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, hizmet akitleri kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde müracaat etmeleri ve bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla, 180 ilâ 300 gün […]

Sigortasız çalıştırılan işçinin iş kazası geçirmesi

Bir işyerinde sigortasız çalıştırılan işçinin iş kazası geçirmesi halinde işverenin sorumluluğu nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, işverenler örneği Kurumca hazırlanan işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermekle, çalıştırdığı kişileri de sigortalılık başlangıç tarihinden önce (işe başlamadan en az bir gün önce) […]

2013 asgari geçim indirimi ne kadar

  Asgari ücret 01.01.2013 tarihi itibariyle değişmiştir. Yeni asgari ücret tutarına bağlı olarak, ücretlerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak asgari geçim indirimi tutarları da değişmiş olup, bu tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2013 Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL) Bekâr 73,40     Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 88,07 Evli […]

Sigorta Primine Tabi Olmayan Yardım ve Ödemeler

  2013 yılında uygulanacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları.   Asgari ücret, 01.01.2013 tarihi itibariyle değişmiştir. Yeni asgari ücret tutarına bağlı olarak hesaplanan, 2013 yılında uygulanacak, sigorta primine tabi olmayan; yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık sigortası […]

2013 cenaze ödeneği ne kadar?

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iĢ kazası veya meslek Hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık Aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük prednisolon 5mg kaufen ohne rezept , yaşlılık ve ölüm sigortası primi Bildirilmiş olup da ölen […]

2013 Emzirme ödeneği ne kadar?

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 6,16 olduğu dikkate alındığında, 2012 yılında 89,00 TL olan Emzirme ödeneği tutarı 2013 yılında 95 prednisolon 50 mg kaufen ,00 TL olacaktır.

Kendi işini kurmak kaça patlar?

Türkiye’de herkesin hayalidir kendi işini kurmak. Ancak bir limited şirketini kurmak ve mal hariç dükkanı açar hale getirmek için en az 12 bin 320 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Tüm bu işler de en az 7 günde tamamlanıyor. Çalışan ya da iş hayatına atılmak isteyen herkesin rüyası kendi işini kurmaktır. Ancak […]