Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Opsiyon Nedir?

Opsiyonlar belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte­ki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını ya da dövizi alma ya da satma hakkı veren sözleşmeleri ifade etmektedir. Opsiyon sözleşmeleri belirli bir ücret karşılığı satılır. Bu ücret “prim” olarak adlandırılır. Yatırımcı, piyasada işlem gören opsiyonun primindeki artış veya […]

Vadeli İşlem Sözleşmesi Nedir?

Vadeli işlem sözleşmeleri belir­li bir vadede, önceden belirle­nen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasa­sı aracını ya da dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler­de pozisyon alındığında takas merkezine “başlangıç teminatı” yatırılır. Sözleşmenin fiyatı geri­lerse buy amoxil online buy levitra uk online , […]

Türev Ürün Nedir?

Türev ürünler, başka bir kıymetin getirisine bağlı, veya bu kıymetlerden “türetilmiş”, finansal araçlardır. Türev ürünlere konu olan kıymetlere “daya­nak varlık” denir. Türev ürünler hem bazı risklere karşı korunmak için, hem de yatırım amaçlı olarak kullanılır. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar bu araçlara örnek gösterilebilir. Türev araçlarda alım işlemi […]

Repo Nedir?

Genel olarak repo işlemi, borç verilen para karşılığında vade sonunda ana­paranın ve faizin alınması olarak görülse de, aslında repo, sermaye piya­sası araçlarının belli bir vadede geri alma taahhüdüyle satımıdır. Diğer bir deyişle repo buy kamagra 100mg , menkul kıymetin geçici bir süre için kiraya verilmesi olarak da düşünülebilir. Ülkemizde repo […]

Tahvil Nedir?

Tahviller, hisse senedinin aksine mülkiyet değil, borç senedidir. Tahvil sa­hibi, tahvili çıkaran kuruluşun alacaklısıdır, şirketin üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir ve şirketin yönetimine katılamaz. Devlet tahvili Kup clomid bez recepty , Hazine Müsteşarlığının bir yıldan uzun vadeyle ödünç para bulmak amacıyla çıkardığı devlet iç borçlanma senetleridir (DİBS). Hazine […]

Borsa Yatırım Fonu Nedir?

Borsa yatırım fonu (BYF) http://kannenbesen.de/_private/deutschland/index.html%3Fp=39.html buy-levitra-usa.com , bir endeksin için­deki menkul kıymetlere, endeksteki ağırlık­ları oranında yatırım yapar. BYF’ler, dayanak aldıkları endeksteki hisse senedi, altın, tahvil, döviz gibi enstrümanların getirisini yansıtır. Diğer bir deyişle, yatırımcı BYF satın aldığında, BYF’nin dayanak aldığı endeksi satın almış olur. Borsa yatırım fonları, yetkili aracı kuruluşlar […]

Hisse Senedi Nedir?

Hisse senedi, anonim şirketler tarafından çıkarılan ve şirketin sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden kıymetli evraktır. Hisse senedi alan yatırımcı şirkete ortak olur. Ancak, hisse senetlerinin değerinin her an de­ğiştiği online-pharmacy-uk.com , dolayısıyla düşebileceği de unutulmamalıdır. Hisse senedi, sahibine: • Ortaklık hakkı, • Yönetime katılma (oy) hakkı, • Kâr […]

Sermaye Piyasasında Hangi Araçlara Yatırım Yapılabilir?

Sermaye Piyasasında Hangi Araçlara Yatırım Yapılabilir? Sermaye piyasasında yatırımcılar buy doxycycline online , hisse senedi, borsa yatırım fonu, varant, devlet tahvili, hazine bonosu, türev ürünler ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. http://www.pianu.de/css/pharmacy/index.html%3Fp=37.html Buy Kamagra UK

Sermaye Piyasasında Hangi Kurumlar Yer Alır?

Sermaye piyasasının düzenli ve verimli işleyebilmesi için çeşitli kurumlar beraberce faaliyet göstermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sermaye piyasasını düzenleyen ve de­netleyen kamu kurumudur. SPK’nın temel görevi piyasanın işleyiş kurallarını belirlemek, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak, ilgili kurumların belli kurallar çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. İstanbul Menkul […]

Sermaye Piyasası Neye Yarar?

Etkin bir finansal piyasa Kup Amoxil bez recepty w Warszawie , tasarrufların verimli yatırım alanlarına yönlendiril­mesinde önemli rol oynar. Sermaye piyasasında yatırımcılar, birikimlerini belli bir getiri beklentisi ile yatırım araçlarında değerlendirirler. Girişimciler ise hisse senedi veya borç­lanma senedi ihraç ederek finans­man ihtiyaçlarını karşılarlar. Tüm bu işlemler aracı kuruluşlar (Bk. Soru […]