Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Vergi

Tasfiye dönemi beyannamelerinin internetten verilmesi durumu

Tasfiye dönemi beyannamelerinin internet ortamında verilip verilemeyeceği hususunda tereddüde düştük. Konu ile ilgili görüşlerinizi rica ediyoruz. Saygılar. Elektronik beyanname düzenleme programı kıst dönem beyannamelerinin elektronik ortamda kabulüne imkân vermediğinden, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ait kıst dönem kurumlar vergisi beyannamelerinizin kağıt ortamında verilmesi gerekli olup, anılan beyannamelerin elektronik ortamda verilmemesi […]

Yurtdışı taahhüt işlerinin kurumlar vergisinden istisna edilmesi durumu

Şirketimiz yurt dışında bir sanat evinin restorasyon yapım işlerini anahtar teslimi olarak taahhüt etmiş olup süresinde tamamlamıştır. Söz konusu inşaat işinden dolayı elde edeceğimiz kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüşlerinizi rica ediyoruz. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesi gereğince, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile […]

A.Ş. ortağına ödenen borç faizi indirim konusu yapılabilir mi?

A.Ş. ortağına ödenen borç faizi indirim konusu yapılabilir mi? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11. maddesi çerçevesinde şirketinizin ortaklarından öz sermayenin üç katını aşan tutarda borçlanması durumunda aşan kısmın örtülü sermaye kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, aşan kısma ait borca ilişkin olarak ortaklara faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin vergi matrahından […]

Meslek odalarının satış fişi vermemesi durumu

Berberler Odasına kayıtlı basit usule tabi mükellefim. Odaya bulunan aidat borcum nedeniyle tarafıma perakende satış fişi verilmesi talebim reddedilmiştir. Yapılan bu uygulama doğru mudur? 215 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda meslek odalarına kayıtlı bulunan basit usul mükelleflerinin belge temini yalnızca bağlı bulundukları meslek odalarınca yerine […]

Şirketten para çekmek, bombanın pimini çekmek gibi

Yeni Trk Ticaret Kanunu’nun en ok tartlan maddesi, “irketten para ekme” ya da “irkete borlanma” ile ilgili..Herkes kendine gre bir eyler anlatyor.nce, olay basit bir ekilde zetleyelim. OLAY NE? 1. Para ekme ve Borlanma Yasa: – Anonim ve limited irketlerin ortaklar, irketten bor para ekemeyecekler (Yeni TTK.Md.358 ve 644/b). – […]

Kira beyannamesinde son fırsat!

Kira gelirini beyan etmeyenlerin son bir fırsatı var. Son beyanname verme günü olan 29 Mart’ı kaçıranlar, 15 gün içinde beyannamelerini verirlerse, yüksek ceza ödemekten kurtulacak. Beyannamesini 13 Nisan’a kadar teslim edenler pişmanlıktan faydalanabilecek. Pişmanlık kapsamında da, sadece 32 TL usulsüzlük cezası ödeyen mükellef, son şansını değerlendirmiş olacak. 15 günü geçirenleri […]

1.000 vergi mükellefine teşekkür mektubu

İstanbul Gelir İdaresi, son 5 yıl boyunca vergilerini düzenli olarak ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine teşekkür yazısı gönderecek. İstanbul Gelir İdaresi Başkanı Mustafa Dakın, İş Kuleleri’nde İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) tarafından düzenlenen “Kurumlar Vergisi” konulu seminerin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak en temel […]

Tek kişilik A.Ş. ve avantajlar

Tek kişilik A.Ş. ve avantajlar Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen olumlu değişikliklerden biri de “tek kişilik anonim şirket” kurulabilmesi ve yönetim kurulunun “tek kişiden ibaret” olabilmesi ile ilgili..Yasanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, tek kişilik anonim şirket kurulabilecek. Yönetim kurulu ve genel kurul, tek kişiden ibaret olabilecek. […]

Mali Müşavirler ‘Vergi kaçıran müşterisini ihbar edebilir mi?’ tartışması

Mali Müşavirler ‘Vergi kaçıran müşterisini ihbar edebilir mi?’ tartışması Kayıtdışıyla mücadelede mali müşavirleri göreve çağıran Bakan Mehmet Şimşek’e rağmen Maliye Bakanlığı müşterisini ihbar eden mali müşavir için, “Meslek mensupları ve bunların yanında çalışanlar işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Bu nedenle de ihbar ikramiyesi ödenmez” yorumunu yaptı. Mali müşavir, […]

Vergi portalı iphone uygulaması

Aşağıdaki uygulamayı indirip güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. PWC’ye böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ederiz.     PwC TÜRKİYE’NİN VERGİ VE MALİ HUKUK KONULARINDA KAPSAMLI BİLGİLER İÇEREN VERGİ PORTALI İNTERNET SİTESİNİN İPHONE VE İPAD KULLANICILARINA DÖNÜK UYGULAMASI HİZMETE GİRDİ “Vergi Portalı” PricewaterhouseCoopers Türkiye’nin, Pratik bilgiler, Gündem, Bültenler Business School Eğitimleri, […]