Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Meslek odalarının satış fişi vermemesi durumu

Berberler Odasına kayıtlı basit usule tabi mükellefim. Odaya bulunan aidat borcum nedeniyle tarafıma perakende satış fişi verilmesi talebim reddedilmiştir. Yapılan bu uygulama doğru mudur?

215 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda meslek odalarına kayıtlı bulunan basit usul mükelleflerinin belge temini yalnızca bağlı bulundukları meslek odalarınca yerine getirilecektir. Gelirlerini odalardan aldıkları belgelerle belgelendirmek zorunda olan basit usul mükelleflerinin vergi ödevlerini yerine getirmesi kanuni zorunluluktur. Belge düzenine uymayan bir mükellefin cezai müeyyide ile karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdır.

Mükelleflerin mağdur olmamaları için kayıtlı bulundukları meslek odaları, üyelerinin belgelerini eksiksiz ve zamanında temin etmekle yükümlüdür.

Meslek odalarının üyelerinin vergisel ödevlerinin gereği olan belgeleri kayıt, aidat borçları gibi nedenler ileri sürerek vermemesi söz konusu olmayıp, odaların sizin konumunuzda olan mükelleflere istediği belgeleri bedeli karşılığında vermek zorundadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *