Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Vergi

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Suat IŞIK, 2011 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 19.800 TL işyeri kira geliri, 40.000 TL mevduat faizi ve konut olarak kiraya verdiği dairesinden 2.400 TL kira geliri elde etmiştir. İşyeri Kira Geliri (Brüt) 19.800 TL Konut Kira Geliri 2.400 TL Mevduat Faizi 40.000 TL Tevkif yoluyla vergilendirilen 40.000 TL mevduat […]

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Cemal YILDIRIM, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2011 yılında 10.800 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili gerçek giderleri toplamı 3.000 TL’dir. (Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider […]

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Duru ŞENER, 2011 yılında dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 13.200 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Gayrisafi İrat Toplamı 13.200 TL Vergiden İstisna Tutar 2.800 TL Kalan (13.200 – 2.800) 10.400 […]

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Uğur KAYA, 2011 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 15.000 TL ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 24.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 4.800 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Konut ve işyeri kira gelirinin […]

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Eda AHN ve ei Ferhat AHN, 2011 ylnda ayr ayr hissesine sahip olduklar dairelerini konut olarak kiraya vermeleri sonucu, 18.000 TL kira geliri elde etmilerdir. Eda AHN ayrca 2011 ylnda iyeri olarak kiraya verdii gayrimenkulnden 15.000 TL brt kira geliri elde etmitir. yeri iin denen kira bedeli zerinden 3.000 TL […]

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Sevgi AKBULUT, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2011 yılında 30.000 TL kira geliri elde etmiştir. Mükellef, 2011 yılı içinde bireysel emeklilik sistemine 6.000 TL katkı payı ödemiş ve belediyeye ait bir huzurevine 21.05.2011 tarihinde 10.000 TL nakit olarak bağışta bulunmuştur. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini […]

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Banu ZALP, 2011 ylnda konut olarak kiraya verdii dairesinden 26.400 TL ve iyeri olarak kiraya verdii dairesinden ise 28.800 TL brt kira geliri elde etmitir. training . denver pc repair . SEO Denver . yeri iin denen kira bedelleri zerinden 5.760 TL tevkifat yaplmtr. Beyana tabi baka geliri bulunmayan mkellef, […]

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Banu ZALP, 2011 ylnda konut olarak kiraya verdii dairesinden 26.400 TL ve iyeri olarak kiraya verdii dairesinden ise 28.800 TL brt kira geliri elde etmitir. SEO Denver . yeri iin denen kira bedelleri zerinden 5.760 TL tevkifat yaplmtr. Beyana tabi baka geliri bulunmayan mkellef, gtr gider yntemini semitir. Konut kira […]

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Ebru DENİZ, sahibi bulunduğu işyerini 2011 yılında basit usulde vergilendirilen bir mükellefe kiralamış ve 2.400 TL işyeri kira geliri elde etmiştir. Basit usuldeki mükelleflerden elde edilen ve vergi kesintisi ile istisna uygulamasına tabi olmayan işyeri kira gelirlerinde, beyanname verme sınırı 1.170 TL’dir. Ödevlinin, 2.400 TL tutarındaki işyeri kira gelirinin 2011 […]

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Mehmet TAMÖZ, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2011 yılında 16.800 TL konut kira geliri elde etmiştir. Bununla birlikte, birinci işverenden 30.000 TL, ikinci işverenden ise 20.000 TL brüt ücret geliri elde etmiştir. Ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş olup 2011 yılında toplam 7.500 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri […]