Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Son yedi yıl içerisindeki hizmet nasıl hesap edilir?

Birden fazla sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmesi halinde, aylık hangi kurumdan bağlanır? Son yedi yıl içerisindeki hizmet nasıl hesap edilir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Geçici 2. maddesine göre, kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara yürürlükten kaldırılan 2829 sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre aylık bağlanacaktır. Diğer bir deyişle, 1.10.2008 tarihinden sonra da eski sigortalılar için mevcut uygulama devam ettirilecektir. Sigortalıya bağlanacak aylık, son yedi yıllık fiili sigortalılık süresi içerisinde, fiili sigortalılık süresi fazla olan kurumca, hizmet süresinin eşit olması halinde ise, en son tabi olunan kurumca bu kurumun mevzuatına göre bağlanacaktır. Kanundaki son yedi yıl, sigortalılık süresi değil, sigortalının işten ayrıldığı tarihten geriye doğru prim ödenmiş 2520 gün (360×7=2520) olarak dikkate alınan süredir. Bu 2520 gün prim, ara vermeden son yedi yılda tamamlanmış olabileceği gibi, aralıklı çalışma halinde 7 yıldan fazla bir sürede de ödenmiş olabilir.

 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesine göre ise, bu kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden itibaren 4. maddenin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanlara yaşlılık aylığı bağlanmasında, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması halinde son sigortalılık hali dikkate alınacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *