Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Hizmet birleştirmede son 7 yıl kuralı

Lütfü köksal, Türkiye Gazetesi

Okurlarımızdan ağırlıklı gelen soruların çoğunda birden fazla Sosyal Güvenlik Kurumlarında geçen hizmetlerin birleştirilmesinde son 7 yıl (2520 gün) kuralına göre, “hangi kurumdan çalışma ağırlıklı olursa ondan emekli olması gerekir” şeklinde cevaplarını vermeye çalışıyoruz. dilerseniz konuyu ilgili mevzuat çerçevesinde biraz derinlemesine masaya yatıralım…

01/06/1983 tarihinde yürürlüğe giren 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunla, 1214 sayılı Kanun hükümleri tamamen kaldırılarak hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

– 2829 sayılı Kanuna göre Hizmet Birleştirme: 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa (Bağ-Kur), 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci Maddesine Göre Kurulan Emekli Sandıklarına, tabi olarak ve emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenerek geçen hizmet süreleri birleştirilir.

– 2829 Sayılı Kanunun Esası: 2829 sayılı Kanuna göre, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu Kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.
– Hizmet Süreleri Birleştirme Kapsamı Dışında Tutulanlar: Çakışma nedeniyle iptal edilen hizmetler, tasfiye edilen hizmetler, itibari hizmet süreleri, primi ödenmemiş süreler, Bağ-Kur’daki 10 yıllık borçlanma süresi (1479 SK. Ek GM 4), aylık alma hakkını kaybedenlerin hizmet süreleri (5434 SK. M/92), çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilen sigortalıların yeni hizmet süreleri, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenerek geçen sürelerdir.

– 2829 Sayılı Kanunda Önemli Ayrıntı: Malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı’na göre yaş haddinden resen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme, bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi, hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca aylık bağlanır.

Yukarıdaki yazılı şartlar oluşursa sigortalılara veya hak sahiplerine, son 7 yıllık fiili hizmet süresi nazara alınmadan, hizmet sürelerinin sonuncusunun tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.

– 2008’de Çıkarılan 5510 Sayılı Kanun: 5510 Sayılı Kanunun geçici 2’nci Maddesi son fıkrasında; 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihinden sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanunun, mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edileceği ve bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici maddelerindeki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti olanların bu hizmetlerinin mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilmesi halinde, birleştirilen hizmetin başlangıç tarihi sigortalılık süresinin başlangıcıdır.

Örnek: SGK yaşlılık sigortasından aylık bağlanması talebinde bulunan ve birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti bulunan bir sigortalının hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu sigortalının ilk defa 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başladığı 01.03.1985 tarihi, aynı zamanda sigortalılık süresinin de başlangıcıdır. Buna göre son 7 yıl kuralına baktığımızda yukarıdaki sürelerde sigortalının çalıştığı öngörüldüğünde 4-1(a)’lı olarak 2520 /2=1261 günden fazla prim ödendiği için emekli olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *