Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İş akdinin haklı nedenle feshinde 6 günlük iş süresi nasıl hesap edilir?

İş akdinin haklı nedenle feshinde 6 günlük iş süresi nasıl hesap edilir?

Olayın öğrenildiği gün 6 günlük süreye dahil midir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 26. maddesine göre, 24 ve 25. maddelerde sözü edilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işverenin haklı nedenle sözleşmeyi fesih yetkisini kullanmada iki ayrı süre söz konusudur. Birinci süre, tarafların olayı öğrendiği günden itibaren başlayan 6 günlük süre, diğeri ise olayın gerçekleştiği tarihten itibaren başlayan bir yıllık süredir. Bu süreler içinde fesih yoluna gitmeyen, diğer bir ifadeyle bu hakkını kullanmayan işçi ya da işverenin iş akdini feshi haklı nedenlere dayandırılamaz. Bu durumda, iş akdini fesheden taraf haksız olarak sözleşmeyi bozmuş sayılacağından, şartlar oluşmuş ise karşı tarafa ihbar ve/veya kıdem tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Kanuna göre bu hak, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamayacaktır. Altı günlük süre, işçi ya da işverenin haklı feshe neden olan olayı öğrendiği günden itibaren işlemeye başlar. Olayın öğrenildiği gün süreden sayılmaz ve takip eden iş günleri sayılarak altıncı günün bitiminde haklı fesih yetkisi sona erer. Özel iş yerlerinde cumartesi günü çalışılmasa da bu gün iş günü olarak kabul edilir. Bir yıllık süre ise olayın gerçekleştiği günden itibaren işleyecektir. Yukarıdaki iki süreden birinin geçmiş olması haklı fesih imkânını ortadan kaldıracak, her iki süre de hak düşürücü süre olduğundan, bu süreler hakim tarafından göz önünde bulundurulacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *