Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

18 yaşından önce sigortalı olarak çalışılan süreler, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak kabul edilir mi?

18 yaşından önce sigortalı olarak çalışılan süreler, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak kabul edilir mi?

1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 38. maddesine göre, bu Kanunun uygulanmasında, 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir. Aynı Kanunun Geçici 6. maddesine göre ise, yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Kanuna göre, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş sigortalıların, sigortalılık süresinin başlangıcı 1.4.1981 tarihinden önce ise sigortaya tescil tarihi sigortalılık süresinin başlangıcı, tescil tarihi 1.4.1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak kabul edilecektir. Ancak 18 yaşından öncesinde geçen çalışma sürelerine ait primler prim ödeme gün sayılarına ilave edilecektir. Bu uygulama 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olup, malûllük ve ölüm aylıklarının bağlanmasında uygulanmayacaktır.

Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2011/58 sayılı Genelgesine göre, eski 506 sayılı Kanun’un halen yürürlükte olan Geçici 81. maddesine göre aylığa hak kazanma koşullarının belirlenmesinde 18 yaş uygulamasına bakılmayacak, ilk işe giriş tarihine göre yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi koşulları tespit edilecektir. Söz konusu koşullardan sigortalılık süresi koşulunun tahsis talep tarihinde yerine gelip gelmediği incelenirken ise, 18 yaş uygulamasına bakılacaktır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *