Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İş güvenliği uzmanlarının kdv oranı nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında işyeri hekimlerimiz, iş güvenliği uzmanlarımız, sağlık memuru ve hemşirelerimiz ile işletmelere verdiğimiz işyeri hekimliği hizmeti iş güvenliği hizmeti ve işyeri hemşireliği hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hususunda tereddüde düştük. Aydınlatıcı bilgilerinizi rica ediyoruz. Saygılarımızla.

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

İşletmelere işyeri hekimleriniz ile verdiğiniz işyeri hekimliği hizmeti ile, sağlık memuru ve hemşireleriniz ile verdiğiniz işyeri hemşireliği hizmetinin 2007/13033 sayılı KDV oranlarını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin B/21’inci sırasında belirtilen sağlık hizmetleri kapsamında  % 8
oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, işletmelere iş güvenliği uzmanlarınız ile verdiğiniz iş güvenliği hizmeti ise,  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (% 18)
KDV’ye tabi olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *