Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Askerlik Nedeniyle Alınan Kıdem Tazminatının Yıllık İzin Hakkına Etkisi

 

Askerlik Nedeniyle Alınan Kıdem Tazminatının Yıllık İzin Hakkına Etkisi

Soru: Kıdem tazminatımı alarak 2010 yılı içerisinde askere gittim. Askerlik dönüşü aynı işyerinde işe başladım. Ancak kıdem tazminatımı aldığım için yıllık izin hesaplamasında askerlik öncesi hizmetimin hesaba alınmayacağı, bunu bir genelge ile genel müdürlük tarafından yayınlandığı tarafıma bildirildi. Sizin de daha önceki yorumlarınıza bakıldığında askerlik hizmeti için bunun bir istisnai durum oluşturduğu anlaşılıyor. Buna göre işyeri genel müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak yapılan uygulamanın düzeltilmesini isteyeceğim. Fakat bunu bir kanuni dayanak (Kanun, tüzük, yönetmelik) ile ispat etmek istiyorum. Bunun için gerekli kaynak neresidir, sizin verdiğiniz askerlik hizmetinin müstesna durum oluşturması durumunu nasıl ispat edebilirim? Mahir Ö.

Cevap: Askerlik hizmetine giderken işyerinden kıdem tazminatı alma uygulaması 1475 sayılı İş Kanunun 14 üncü maddesine göre kullanılan bir hak olmaktadır. Kıdem tazminatını almanın yeniden aynı işyerinde çalışmaya başlama halinde o işyerindeki kıdemi sıfırlaması yasal düzenlemelerle ortaya çıkan net bir hükme dayanıyor değildir. Genel olarak kıdem tazminatı almanın o işyerindeki kıdemi de sıfırlaması konusu Yargıtay içtihatlarıyla (Örnek: Yargıtay 9. HD. 1991/415 Esas, 1991/8352 Karar) ortaya çıkan bir olgudur. Tıpkı bunun gibi askerlik hizmetine özgü olarak askerlik hizmeti nedeniyle kıdem tazminatı alınmış askerlik öncesi hizmetlerin yıllık izin kıdemine sayılması da yine Yargıtay içtihatlarıyla (Örnek: 2003/23749 Esas, 2004/12114 Karar) ortaya çıkmaktadır. İşyerinize karşı bu hakkınızı kanıtlamak için dava açmak zorunda kalabilirsiniz.

 
 

Sakatlık Vergi İndirimiyle Emeklilik

Soru: 08.11.1966 doğumluyum. 10.05.1990’da başladığım SSK sigortalılığında halen 4 bin 300 günüm var. Sakatlık vergi indirimi amacıyla verilen sağlık raporu yüzde 48 oranıyla Ankara’ya gitti. Hastaneden aldığım bilgiye göre üçüncü kademeden emekli olabilirmişim. Diğer taraftan normal yani engelsiz olarak emekli olmama üç yıl kaldı. Primlerim son iki yıl biraz yüksekten, önceki yıllar hep asgari ücretten ödendi. Benim için normal emeklilik mi sakatlık vergi indirim hakkıyla emeklilik mi uygundur? N.BURGUCU

Cevap: Raporunuz Ankara Maliye Merkez Sağlık Kurulu’ndan da en az yüzde 40 oranıyla onaylanırsa sigortalılık girişinize göre 15 yıl ve 3 bin 600 günle yaşa tabi olmadan emeklilik hakkına sahip olursunuz. 1990’daki sigortalılık girişinize göre normal emekliliğiniz için 5 bin 525 günü yanında 52 yaşı da doldurmak zorundasınız. Bu bakımdan belki üç yıl sonra gün sayınızı doldurursunuz ama normal emekliliğiniz altı yıl sonra 08.11.2018’den önce gerçekleşemez. Son birkaç yıl yüksekten prim ödemekle emekli aylığınızda beklediğiniz artış sağlanmaz. Zira o kural sadece 2000 yılı öncesindeki hizmetlere uygulanıyor. Ayrıca özürlülükten emeklilikte de en az 5 bin 400 gün varmış gibi hesaplama yapılır. Sırf vergi indirimiyle engellilikten emekli oldunuz diye aylıkta düşüklük söz konusu olmaz. Bu bakımdan sizin için uygun olan altı yıl daha beklemektense kesinlikle vergi indirimiyle hemen emekli olmaktır.      

ŞEVKET TEZEL

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *