Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Sermaye Piyasası Neye Yarar?

Etkin bir finansal piyasa

Kup Amoxil bez recepty w Warszawie

, tasarrufların verimli yatırım alanlarına yönlendiril­mesinde önemli rol oynar.
Sermaye piyasasında yatırımcılar, birikimlerini belli bir getiri beklentisi ile yatırım araçlarında değerlendirirler. Girişimciler ise hisse senedi veya borç­lanma senedi ihraç ederek finans­man ihtiyaçlarını karşılarlar. Tüm bu işlemler aracı kuruluşlar (Bk. Soru 3) vasıtasıyla gerçekleşir.
Sermaye piyasası birincil piyasa ve ikincil piyasa olmak üzere ikiye ay­rılır.
Birincil Piyasa
Fon ihtiyacı olan özel sektör ve kamu kesimi ile

, tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişi ve kurumlar, sermaye piyasasında karşılaşmaktadır. Finansman ihtiyacını borçlanma veya özelleştirme yoluyla karşılamak isteyen devletin, borç senedi çıkara­rak borçlanmak isteyen özel sektörün ve hisse senedi çıkararak sermaye­sine ortak olacak yeni kişi ve kurumlar arayan şirketlerin karşılaşacakları yer birincil piyasadır. Menkul kıymetleri ihraç edildiği zaman alanlar, bunla­rı tekrar paraya çevirmek istediklerinde, hisse senetlerinde hiç bir zaman, tahvillerde ise vadeden önce bunları ihraç eden kuruluşa başvuramazlar.
İkincil Piyasa
İkincil piyasa, daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetlerin paraya çevril­mesini sağlar. Bu piyasada menkul kıymetleri her an almak veya satmak mümkün olacağından, menkul kıymetin nakde çevrilme kolaylığı, yani li­kiditesi sağlanmış olur. Yatırımcı, aldığı menkul kıymetleri ikincil piyasada kolaylıkla satabileceğini bildiğinde, birincil piyasada şirketlere kaynak ak­tarmaya daha rahat karar verir. İkincil piyasada para ve menkul kıymetler yatırımcılar arasında el değiştirir, şirketlere kaynak girişi olmaz.
İkincil piyasa, organize piyasa ve tezgahüstü piyasa olarak ikiye ayrılır. Or­ganize piyasalar, borsalardır. Borsalarda kote olmuş standardize ürünler, belirli kurallar çerçevesinde aracı kuruluşlar vasıtasıyla işlem görür. Tez­gahüstü piyasalarda ise, işlem gören ürünlerin belirli bir standartta olması beklenmez, işlemler doğrudan aracı kuruluşlar tarafından yapılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *