Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Genel

Finansal Piyasa Nedir?

Kaynak ihtiyacı olan girişimciler ile birikim sahibi yatırımcılar arasındaki kaynak alış verişini sağlayan kurum­lar Buy Amoxil UK , yatırım ve finansman araçları ile bunları düzenleyen kurallardan olu­şan yapıya finansal piyasa denir. Finansal piyasalarda yapılan yatırım­lar ileride olacak olayların belirsizli­ğinden ötürü yatırılan paranın kaybe­dilme riskini içermektedir. Anaparanın geri dönmeme riskinden başka, […]

Şirket kurmak artık daha ucuz

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) şirket kuruluşlarında alınan hizmet ücretini kaldırma kararının ilk uygulaması 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirildi. İTO açıklamasına göre, İTO şirket kuruluşlarında alınan hizmet ücretini kaldırma kararının ilk uygulaması 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirildi. Buna göre limited, anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş (hisseli) komandit şirketler, bundan böyle […]

Kobi yöneticileri için finansal bilgiler

Şirketimin Değerini Nasıl Ölçerim? Şirket değerinin saptanması için bazı yöntemler vardır. Bunlardan en sık kullanılanları indirgenmiş nakit akımları yöntemi, borsa oranlarına göre değerleme, ekspertiz ve net aktif değeri yöntemidir. Hesaplanan değerler şirketin değerini kesin olarak ifade etmemekle birlikte sadece belirli varsayımlara göre kullanıcılar için analiz edilebilir ve üzerinde çalışılabilir bilgiler […]

Emeklilerin emlak vergisi

Emekli olan babam sahibi olduğu tek meskeni işyeri olarak kiraya verip benimle aynı evde oturmaktadır. İndirimli emlak vergisi oranından yararlanmak mümkün müdür?  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan muhtelif Bakanlar Kurulu Kararları ile kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere […]

Yeni teşvik sistemi geliyor

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Yeni Teşvik Sistemi üzerinde düzenlemeler yapıyoruz, yapacağız. Şuanda üzerinde çalıştığımız önemli konular var” dedi.Çağlayan, Yeni Teşvik Sisteminin cari açığı düşüreceğini belirterek, “2012 yılında cari açığımızın 50 milyar dolar olduğunu göreceğiz” dedi. Çağlayan Astma – Wat is het en wat zijn de symptomen , “Yeni Teşvik Sistemi […]

İndirimli bina vergisi uygulaması

Brüt 350 m² meskenimizin 1/2 hissesi bana, 1/2 hissesi ise eşime aittir. Ben emekliyim. Eşimin ise herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Bu durumda indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanabilir miyiz? İyi çalışmalar. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden muhtelif Bakanlar Kurulu Kararları ile kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış […]

Aynı il sınırladı içerisinde şube işyeri açılması ve ticaret sicil işlemleri

Aynı il sınırları içerisinde şube işyeri açabilmek için ticaret siciline tescil yaptırmamız gerekir mi? Bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 159’uncu maddesinde, “Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.” hükmü yer almakta ve aynı […]

Kira vergisi 2013 bedelsiz kiraya verme

Sahibi bulunduğum dairenin kiracısı evden çıkmıştır. Kirayı tahsil etmenin zorluğu ve kiracının daireyi bakımlı kullanmaması gibi nedenlerden dolayı artık kiraya vermek istemiyorum. Dairemi korumak amacıyla yeğenimin bedelsiz oturmasına müsaade ettim. Söz konusu daire için gelir vergisi beyannamesi verip vermeyeceğim hususunda bilgilerinizi rica ediyorum.  İyi çalışmalar diliyorum. 193 sayılı Gelir Vergisi […]

2013 değerli kağıtlar fiyat tarifesi

  DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2012/1) Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili […]

2013 özel iletişim vergisi

  ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 9) Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler […]