Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yıllık izin tarihine kim karar vermeli?

Yaz sıcaklarında çalışanlar izin planları yapıyor. Elbette özellikle bu yıl bayramın hafta başına gelmesiyle birlikte de hafta ortasından yıllık izin taleplerini artırıyor. Herkes izne gitmek isteyince de kimin ne zaman izne çıkacağı sorunu ortaya çıkıyor. Bir kişinin yıllık izin kullanabilmesi için bir tam yılın doldurulması şart. İşçinin hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. İşçinin yıllık izin isteminde, adını soyadını, varsa sicil numarasını, iznini hangi tarihler arasında kullanmak istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazmalıdır. Yıllık izne hak kazandıktan sonra bir yıl içinde iznin kullanılması gerekiyor.

İzin tarihlerini işveren belirler

İşveren işçilerin izin kullanma talepleri ve iş planlamasını dikkate alarak kimlerin hangi tarihlerde izin kullanacağını belirlemektedir. Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak belirlenmelidir. Yönetim hakkının işverende olması nedeniyle kimin hangi tarihlerde izne çıkacağına işveren karar verecektir. Ancak, işçilerin taleplerinin de dikkate alınması hakkaniyetli bir uygulama olacaktır.

İşveren veya işveren vekilleri, söz konusu istekleri izin kuruluna veya izin kurulu bulunması zorunlu olmayan işyerlerinde görevlendirilen ve seçilen temsilcilere bildirir. İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak, izin sıra ve nöbetleşmesini göstermek üzere söz konusu kurulca düzenlenecek çizelgeler işçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak hazırlanır.

Yıllık izin çizelgesinde işçinin;

Adı soyadı,

Sicil numarası, 
İşe giriş tarihi, 
Yıllık izne hak kazandığı tarih,

İşyerindeki çalışma süresi,

İzin günleri sayısı,

Yol izni günleri sayısı,

İznin başlama tarihi,

İznin sona ereceği tarih,

Belirtilmelidir.

İşveren veya işveren vekilleri, izin kuruluna veya izin kurulunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu da işyerinde ilan etmelidir.

İzin Kurulu’nda 100 işçi şart

İşyerlerinde izin çizelgeleri hazırlamak ve talepler doğrultusunda izin planlamasını yapmak üzere izin kurulu da kurulabilmektedir. Buna göre, işçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde izin kurulu oluşturulmalıdır. İzin kurulu, işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Kurula işveren temsilcisi başkanlık eder. Kurulun başkanı dışında kalan işçi üyeleri ve yedekleri işyerinde varsa, işyeri sendika temsilcileri tarafından seçilir.

Sendika temsilcilerinin seçilmemesi halinde söz konusu üyelerinin nasıl seçilecekleri aynı maddede düzenlenmiştir. Buna göre, sendika temsilcileri seçilmemiş işyerinde izin kurulunun işçi üyeleri ve yedekleri, o işyerindeki işçilerin yarıdan bir fazlasının katılacağı bir toplantıda açık oyla seçilir. İzin kurulu başkanı ile üye ve yedekleri işyerinde işveren tarafından ilan edilir.

İşçi sayısı yüzden az olan işyerlerinde; izin kurulunun görevleri, işveren veya işveren vekili veya bunların görevlendireceği bir kişi ile işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci tarafından yerine getirilebilir. RESUL KURT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *