Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Türev Ürün Nedir?

Türev ürünler, başka bir kıymetin getirisine bağlı, veya bu kıymetlerden “türetilmiş”, finansal araçlardır. Türev ürünlere konu olan kıymetlere “daya­nak varlık” denir. Türev ürünler hem bazı risklere karşı korunmak için, hem de yatırım amaçlı olarak kullanılır. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar bu araçlara örnek gösterilebilir.
Türev araçlarda alım işlemi “uzun pozisyon”

buy-kamagra-oral-jellies.com

, satış işlemi ise “kısa pozisyon” olarak adlandırılır. “Ters işlem” veya “pozisyon kapatma”, sahip olunan po­zisyona aksi yönde işlem yapmayı ifade eder. Diğer bir deyişle “pozisyon kapatma”

, alım (uzun pozisyon) karşısında satım, satım (kısa pozisyon) karşısında alım yönünde işlem yapılmasıdır. “Açık pozisyon” ise bir söz­leşmede ters işlemle kapatılmamış uzun veya kısa pozisyonları ifade eder.
2010 sonu itibariyle Türkiye’de vadeli işlem sözleşmele­ri VOB’da, varantlar İMKB’de işlem görürken, borsalarda opsiyon işlemleri henüz başla­mamıştır. Ancak bazı banka ve aracı kurumlar, tezgahüstü pi­yasada yatırımcılarına opsiyon ürünleri sunabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *