Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Finansal Piyasa Nedir?

Kaynak ihtiyacı olan girişimciler ile birikim sahibi yatırımcılar arasındaki kaynak alış verişini sağlayan kurum­lar

Buy Amoxil UK

, yatırım ve finansman araçları ile bunları düzenleyen kurallardan olu­şan yapıya finansal piyasa denir.
Finansal piyasalarda yapılan yatırım­lar ileride olacak olayların belirsizli­ğinden ötürü yatırılan paranın kaybe­dilme riskini içermektedir. Anaparanın geri dönmeme riskinden başka, faiz riski, döviz riski gibi yatırım aracının fiyatını ve dolayısıyla getirisini etkile­yen riskler de bulunmaktadır. Genel olarak

, beklenen getiri yükseldikçe, risk de artmaktadır.
Finansal piyasa; para piyasası ve sermaye piyasası olmak üzere ikiye ay­rılır:
Para Piyasası
Para piyasasının özelliği kısa vadeli olmasıdır. Para piyasalarında vade ge­nellikle bir seneyi aşmaz. Araçları; para, döviz, repo-ters repo ve bir yıla kadar vadeli menkul kıymetlerdir.
Sermaye Piyasası
Sermaye piyasası, temel olarak orta ve uzun vadeli araçlardan oluşur. Vade genelde bir yıldan uzundur. Sermaye piyasası araçları hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu gibi menkul kıymetlerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *