Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Ssk

Sigortamı kendim yaptırabilir miyim?

Bu yazının amacı herhangi bir iş yerinde çalışmayan kişilerin emekli olabilmek için nasıl prim ödemesi yapabileceklerine dair sorunun cevabını aramaktır. İsteğe bağlı sigorta olarak adlandırılan bu sigorta türünde dikkat etmeniz gereken asıl unsur ödediğiniz primlerin ssk yerine bagkur prim günlerine sayılmasıdır. Herhangi bir çalışması olmayanlar sigortalı olmak istediklerinde aşağıdaki soruları […]

2012 yılı SGK (SSK) Primine Esas Taban ve Tavan Ücretleri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2012 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki […]

Yeni çıkan Torba Kanuna göre kendi şirketimde veya başka bir şirkette (4/a) kapsamında (SSK) sigortalı olabilir miyim?

u anda irket orta olarak (4/b) kapsamnda (Ba-Kur) prim dyorum. Yeni kan Torba Kanunagre kendi irketimde veya baka bir irkette (4/a) kapsamnda (SSK) sigortal olabilir miyim? Torba Kanun olarak ifade edilen 6111 sayl Kanun ile yaplan deiiklikten nce, sigortalnn (4/a) ve (4/b) kapsamndaki sigortallk hallerine ayn anda tabi olmasn gerektirecek […]

1 Ekim 2008 çift, dul, yetim ve emekli aylıklarında ne gibi değişiklikler getiriyor?

1 Ekim 2008 tarihi ülkemiz sosyal güvenlik yaşamını etkileyecek değişiklerle geliyor. Etkileyeceği bir diğer konu da dul-yetim aylıkları. Çok sayıda okurumdan e-posta ve faksla soru alıyorum. Okurum Ahmet KAYNAK bu konuda örnek nitelikte bir soru sormuş. SSK emeklisi dul bir bayanın 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kendi SSK emekli maaşı, […]

Stajyerlerin sigortalılığı

5510 Sayılı Kanuna Göre Staj Yapma Zorunluluğu Bulunan ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Sigortalılığı Murat UĞUR (İst.-Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi Md. Yrd.) I. Giriş 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan ve kısmi zamanlı öğrenciler için sigorta primi öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir. […]

Hem ssk hem bağkur emekli maaşı almak

Ben SSK’dan yallk ayl alyorum. Eim ise Ba-Kur emeklisi. kimizden birinin lm halinde sa kalan ee lm ayl balanabilir mi? ki aylk birlikte alnabilir mi? 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu’na gre, yallk ayl almakta olan ein lm halinde, sa kalan ee lm ayl balanabilmesinin ilk art, […]

Yaş düzeltmesinin emekliliğe etkisi

Yaş düzeltmelerinin emeklilikteki önemi nedir? Yaş düzeltmeleri hangi tarihte yapılırsa erken emekli olunur? Sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için, 5510 sayılı Kanunda öngörülen sigortalılık süresini, prim ödeme gün sayısını ve yaş şartını yerine getirmeleri gerekir. Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan sigortalılar kanunla istenilen yaş şartını yerine getirene […]

Stopaj kesintilerinin ssk borcundan mahsup edilmesi

Adi ortaklk olarak faaliyette bulunuyoruz. Hak edi demeleri zerinden yaplan stopaj kesintilerinden doan iade alacann Sosyal Gvenlik Kurumu borcuna mahsup edilip edilemeyecei hususunda bilgilerinizi talep ediyorum. Gelir Vergisi Kanununun 121.. maddesi ile 252 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliindeki hkm ve aklamalar erevesinde; adi ortaklnza yaplan hak edi demeleri zerinden yaplan […]

Emeklilik sonrası çalışma

Emeklilik sonrası çalışma ve kesintiler ne kadar olacak ya da olacak mı? Bu konuda özet yapılmış bir çalışma Emeklilik Öncesi   Emeklilik Sonrası Kesinti var / yok           SGDP Oranı SSK                       SSK       […]

Ssk sorgulama ve ssk emeklilik yaşı hesaplamak

Ssk ile ilgili bir işlem yapmak istediğinizde karşınıza bir çok veri lazım olacaktır. Bunlardan birisi doğum tarihiniz, ilk işe giriş tarihiniz, hizmet gün dökümünüz, askerli borçlanması yapıp yapmadığınız, yaptıysanız ne kadar süre borçlandığınız, başka sosyal güvenlik hizmetleri olan bağ-kur ve emekli sandığından ya da isteğe bağlılardan ne kadar bir gün […]