Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yeni çıkan Torba Kanuna göre kendi şirketimde veya başka bir şirkette (4/a) kapsamında (SSK) sigortalı olabilir miyim?

u anda irket orta olarak (4/b) kapsamnda (Ba-Kur) prim dyorum.

Yeni kan Torba Kanunagre kendi irketimde veya baka bir irkette (4/a) kapsamnda (SSK) sigortal olabilir miyim?

Torba Kanun olarak ifade edilen 6111 sayl Kanun ile yaplan deiiklikten nce, sigortalnn (4/a) ve (4/b) kapsamndaki sigortallk hallerine ayn anda tabi olmasn gerektirecek ekilde almas halinde nce balayan sigortallk ilikisi esas alnarak sigortal saylyordu. 6111 sayl Kanun ile 1.3.2011 tarihinden geerli olmak zere 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 53. maddesinde yaplan deiiklik ile, sigortalnn (4/a) ve (4/b) kapsamndaki sigortallk statsne ayn anda tabi olacak ekilde almas halinde (4/a) kapsamndaki sigortall geerli saylacaktr. Ancak, 1.3.2011 tarihinden nce olduu gibi, bu tarihten sonra da (4/b) kapsamndaki sigortallar kendilerine ait veya ortak olduklar iyerlerinden dolay (4/a) kapsamnda sigortal olamayacaklardr. Home Improvement in Calabasas . 6111 sayl Kanun ile yaplan deiiklik nedeniyle, (4/b) kapsamndaki sigortall devam etmekte olan irket ortaklar baka bir iveren yannda hizmet akdine tabi olarak almaya baladklar takdirde, ie baladklar tarihten bir gn nce (4/b) kapsamndaki sigortallklar sona erecek, ie baladklar tarih itibariyle (4/a) kapsamnda sigortal saylacaklardr. (4/a) kapsamnda almalar sona erenlerin (4/b) kapsamndaki almalarnn devam etmesi halinde (a) bendine tabi almasnn sona erdii tarihten bir gn sonra (b) bendine tabi sigortallklar balatlacaktr. 6111 sayl Kanun ile yaplan dier bir deiiklie gre de, baka bir irkette (4/a) kapsamnda alan irket ortaklar, yazl talepte bulunmak kaydyla, ayn zamanda kendi irketlerinden dolay da (4/b) kapsamnda prim deyebileceklerdir. Her iki tarafa da denen primler, prime esas kazancn alt ve st snrlar da dikkate alnarak (4/a) kapsamnda denmi saylacaktr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *