Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Stopaj kesintilerinin ssk borcundan mahsup edilmesi

Adi ortaklk olarak faaliyette bulunuyoruz. Hak edi demeleri zerinden yaplan stopaj kesintilerinden doan iade alacann Sosyal Gvenlik Kurumu borcuna mahsup edilip edilemeyecei hususunda bilgilerinizi talep ediyorum.

Gelir Vergisi Kanununun 121.. maddesi ile 252 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliindeki hkm ve aklamalar erevesinde; adi ortaklnza yaplan hak edi demeleri zerinden yaplan gelir vergisi kesintilerinin, ncelikle herbir ortan kendi hissesine den kazanca ilikin olarak verecei yllk gelir-kurumlar vergisi beyannameleri zerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi, mahsuplardan sonra iade edilecek bir tutar bulunmas halinde ise, aradaki farkn sadece adi ortaklnzn veya ortaklarn kendi vergi borlarna mahsubu mmkn olup, sz konusu iade alacann Sosyal Gvenlik Kurumuna olan borlarnza mahsubuna imkn bulunmamaktadr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *