Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yaş düzeltmesinin emekliliğe etkisi

Yaş düzeltmelerinin emeklilikteki önemi nedir?

Yaş düzeltmeleri hangi tarihte yapılırsa erken emekli olunur?

Sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için, 5510 sayılı Kanunda öngörülen sigortalılık süresini, prim ödeme gün sayısını ve yaş şartını yerine getirmeleri gerekir. Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan sigortalılar kanunla istenilen yaş şartını yerine getirene kadar yaşlılık aylığına hak kazanamazlar. Malûllük aylığı bağlanması için kanunda öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlamak yeterlidir. Burada yaş şartı aranmaz. Yaşlılık aylığı bağlanmasında da bazı durumlarda yaş şartı aranmaz, sigortalılık süresinin ve prim ödeme gün sayısının yerine getirilmiş olması yeterlidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 57. maddesine göre, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların ilk defa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi oldukları tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır. Sigortalıların bu kanuna ve bu kanunla yürürlükten kaldırılmış olan kanunlara tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz. Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar  1 Temmuz’da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılırlar. Diğer taraftan, nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin; nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında, yeni kütük kayıtlarına, nüfus kütüklerinin naklinde, yeni nüfus idaresi kayıtlarına, Türk vatandaşlığına geçenlerin Türkiye’deki nüfus idaresi kayıtlarına hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerde, düzeltilen yeni doğum tarihi esas alınacaktır.

Sigortalıların, sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaş düzeltmelerine ilişkin mahkeme kararlarına istinaden tescil kütüklerinin tahsisli yaşla ilgili bölümleri düzeltilecek ancak, uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına tabi olunduktan sonra yapılan düzeltmelerde sigortalılık hak ve mükellefiyeti düzeltilmeden önceki yaşa göre belirlenecektir.

One Comment

  1. mümin turan says:

    04.09.1952 dogumluyum sıgortaya gırısım 05.01.2005 ne zaman emeklı olurum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *