Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kıdem tazminatında izinler dikkate alınır mı?

“Kıdem tazminatını hesaplarken, çalışanın ücretli ve ücretsiz izinlerini kıdeminden düşmeli miyiz? Bu konudaki uygulama nasıl acaba? Hastalık raporu kıdem tazminatına dahil edilir mi?” diyor.

Gerçekten de ücretsiz izin döneminin kıdem tazminatına dahil edilip edilmeyeceği işçi ve işveren arasında hep tartışma konusu oluyor.

İşçinin kıdemi, işe başladığı tarihten iş sözleşmesinin sona erdiği tarih arasındaki süredir. İşçinin istirahat süresinin altı haftayı aşmayan kısmının kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Ancak, işçinin istirahat süresinin altı haftayı aşan kısmı kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacaktır. İşçi raporlu iken iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde fesih rapor süresi sonunda hüküm doğuracağından işçinin kıdemi rapor süresi sonuna kadar ileriye götürülmelidir.

Yıllık ücretli izin süresi, kıdem tazminatının hesaplanmasında çalışılan günler gibi dikkate alınacak ve kıdeme dahil edilecektir.

Ancak, ücretsiz izin süresi kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmayacak ve kıdem süresine dahil edilmeyecektir. Yine, grev ve lokavt süresince, iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin bu dönemde geçen sürelerinin kıdem tazminatını hesabında dikkate alınamayacağı hükme bağlanmıştır.

Gelen arama terimleri:

  • ücretsiz izinler kıdem tazminatına dahil edilir mi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *