Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışan işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

Kıdem tazminatına ait hükümler eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde yer almaktadır. Kıdem tazminatı, 14. maddede gösterilen fesih hallerinde; en az 1 yıl çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde geride kalan kanuni mirasçılarına ödenen bir paradır. Emekli olduktan sonra aynı işyerinde veya başka bir işyerinde hizmet akdiyle çalışan kişinin iş akdine işveren tarafından son verilmesi veya haklı nedenlere dayanarak hizmet akdinin işçi tarafından sona erdirilmesi halinde işçinin emekli bir işçi olmasına bakılmaksızın kendisine kıdem tazminatı ödenecektir. Eski ve yeni iş kanunlarında emekli olan bir işçinin hizmet akdinin sona ermesi halinde kendisine ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeyeceğine dair bir hüküm yer almamaktadır. Örneğin, gerek sağlık sebepleri, gerek zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması veya işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması nedeniyle işveren tarafından iş akdine son verilmesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ayrıca, emekli işçi haklı nedenlere dayanarak iş akdini kendisi feshettiği takdirde yine kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Örneğin, sağlık nedenleriyle, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle veya zorlayıcı sebeplerle iş akdinin işçi tarafından feshedilmesi halinde de işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. İş sözleşmesinin bu nedenlerle işçi tarafından sona erdirilmesi halinde, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazansa da ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. İşçinin ölümü halinde de, işyerinde 1 yıldan fazla çalışması varsa geride kalan kanuni mirasçılarına kıdem tazminatı ödenecektir. Kıdem tazminatı ödenmiş olan emeklilikten önceki çalışma süreleri, kıdem tazminatı ödenecek olan sonraki sürelere dâhil edilmeyecektir.

Lebib yalkın

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *