Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İşsizlik ödeneği alırken isteğe bağlı sigorta olmak

İşsizlik ödeneği alan sigortalıların bu dönemde isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde ödenekleri kesilir mi?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, hizmet akitleri kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde müracaat etmeleri ve bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla, 180 ilâ 300 gün süre ile işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

Aynı kanuna göre, işsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir.

5510 sayılı Kanuna göre, işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişiler işsizlik ödeneği aldığı sürece sadece genel sağlık sigortasından yararlandırıldığı, adlarına uzun vadeli sigorta kolları primi olan malûllük, yaşlılık ve ölüm primleri ödenmediği için, primsiz geçen işsizlik ödeneği süresinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemek isteyebileceklerdir. İsteğe bağlı sigortaya prim ödenmesi halinde, prim ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına eklenecektir. İsteğe bağlı sigortalılık kişilerin isteğine bağlı bir sigortalılık olduğu, 4447 sayılı Kanunda ifade edilen gelir getirici bir iş sayılmadığından, işsizlik ödeneği alan kişi işsizlik ödeneğini sürenin bitimine kadar almaya devam edecek, işsizlik ödeneği alması isteğe bağlı sigortalı olmasına engel olmayacaktır.

 
 


 

Gelen arama terimleri:

  • işsizlik maaşı alırken isteğe bağlı sigorta ödenir mi
  • isteğe bağlı tarım sigortalıları işsizlik alabilirmi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *