Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yaşlılık ve malüllük maaşı birlikte alınabilir mi?

Kendilerine sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalılar emekli olduktan sonra, hem yaşlılık veya malullük aylığını hem de sürekli iş göremezlik gelirini birlikte alabilir mi?

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 19. maddesine göre, sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması, işyerini kapatması veya devretmesi şartı aranmadığı için, sigortalı çalışarak prim ödemeye devam ettiği takdirde ileride malûllük veya yaşlılık aylığına da hak kazanabilecektir. Ancak, aynı kanuna göre, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise sürekli iş göremezlik gelirinin tamamı, malûllük veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanacaktır.

Aynı kanuna göre, sigortalının isteği veya Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde yeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, sürekli iş göremezlik geliri yeni malûllük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artırılabilecek, azaltılabilecek veya kesilebilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *