Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Emekli aylığı bağlanmasında hizmetlerin birleştirilmesi zorunlu mudur?

Emekli aylığı bağlanmasında hizmetlerin birleştirilmesi zorunlu mudur?

 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 1.10.2008’den önce birden fazla sigortalılık statüsünde prim ödeyen ve bu tarihten sonra aylık talebinde bulunan sigortalılara son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi en fazla olan Kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun sigortalılık statüsünden emekli aylığı bağlanmaktadır. Bu durumda olan sigortalılar hakkında yürürlükten kaldırılan 2829 sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır (5510/Gç.md:2). 5510 sayılı Kanunun 53. maddesine göre, 1.10.2008 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan birden fazla sigorta kapsamında çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanması taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınarak aylık bağlanacaktır.

Hizmetlerin birleştirilmesinin amacı, hiçbir kurumdaki hizmeti aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalıya değişik kurumlardaki hizmetleri birleştirilerek aylık bağlamaktır. Ancak, konu ile ilgili, 506, 2829 ve 5510 sayılı Kanunlarda hizmetlerin birleştirilmesinin zorunlu olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır. Sigortalıların, askerlik, yurt dışı, doğum gibi borçlanmalarında da bir zorunluluk bulunmamakta, sigortalı, sürenin tamamını veya bir kısmını borçlanıp borçlanmamakta serbest bulunmaktadır. Konu ile ilgili yargıtay kararlarında, hizmetleri birleştirmeksizin herhangi bir kurumdan yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan bir sigortalıyı tüm sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet sürelerini birleştirmeye zorlamanın sosyal güvenlik sistemi ve kanunun amacı ile bağdaşmayacağı belirtilmiştir.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *