Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Sigortalının ölümü halinde, eksik olan primler borçlanılarak geride kalanlara aylık bağlanabilir mi?

Sigortalının ölümü halinde, eksik olan primler borçlanılarak geride kalanlara aylık bağlanabilir mi?

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaktadır. Hak sahiplerine ölüm sigortasından aylık bağlanmasında sigortalının öldüğü tarihte geçerli olan mevzuat esas alındığından, 1.10.2008 tarihinden önce ölen sigortalının hak sahiplerine mülga kanun hükümlerine göre, bu tarihten sonra ölen sigortalının hak sahiplerine ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanmaktadır. Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmadan önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 5510 sayılı Kanuna göre ölüm aylığı bağlanabilmesi için, ya en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması veya her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şarttır. 1800 gün koşulunun oluşmasında gerek ölen sigortalının gerekse hak sahiplerinin yaptıkları tüm borçlanmalar (askerlik, yurt dışı, doğum gibi) dikkate alındığı halde, (4/a) sigortalıları için öngörülen ikinci aylık bağlanma şartında ise, gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmayacaktır. Ancak, 1.10.2008 tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında borçlanılan tüm süreler, dikkate alınmaktadır. Borçlanma yapılamadığı veya borçlanma yapılsa dahi toplam prim miktarı ölüm aylığı bağlanmasına yeterli olmadığı takdirde, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla, hesaplanan prim tutarı hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilecektir. Toptan ödeme tutarı sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına kanunda belirtilen hisseler oranında paylaştırılacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *