Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Doğum tarihinin değiştirilmesi ve erken emeklilik

Nüfus cüzdanımdaki doğum tarihim gerçek doğum tarihim değil. Dava açarak yaşımı büyütürsem erken emekli olabilir miyim?

Gerek yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, gerekse halen yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarındaki hükümlere göre, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının ilk defa malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır. Sigortalıların 5510 sayılı Kanuna ve bu kanun ile yürürlükten kaldırılmış olan kanunlara tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmayacaktır. Emeklilik sırasında esas olan doğum tarihi ilk defa sigorta olunan tarihteki nüfus kütüğünde kayıtlı olan yaş esas alınacaktır. Ancak, ilk defa sigortalı olunan tarihten önce yapılan yaş büyütmeleri emeklilik açısından kabul edilecektir. Ancak doğum tarihlerinin nüfus idaresi kayıtlarına hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması halinde söz konusu kayıt düzeltmelerinde, düzeltilen yeni kayıt emeklilikte esas alınacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *