Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İşten ayrılış bildirgesi verilmesi

Sigortalılarımızın işten ayrılışlarını süresi içinde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde gösterdiğimiz halde, ayrıca işten ayrılış bildirgesi (Ek-5) ile de Kuruma bildirecek miyiz? Ek-5’in Kuruma verilmemesinin cezası ne kadardır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, işçilerin işten ayrılışının, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (Ek-5) ile sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-Sigorta ile Kuruma bildirilmesi, Ek-5 Bildirgesine kaydedilen bilgilerini ayrıca ilgili Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde de gösterilmesi gerekiyor. Resmi kurumlara yapılan bildirimlerle ilgili olarak 1.8.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 5838 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda yapılan değişikliğe kadar, 10 günlük süre dolmadan Kuruma verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde gösterilen işten ayrılış bilgilerinin ayrıca Ek-5 Bildirgesi ile bildirilmesine gerek olmadığı gibi, bu bildirgenin ayrıca verilmemesinin bir cezası da yoktu.

1.8.2009 tarihinde yapılan değişiklikten itibaren, yine işçiler işten ayrılış tarihinden itibaren, on gün içerisinde (Ek-5) ile Kuruma bildirilecek, İşten Ayrılış Bildirgesinde kayıtlı bilgiler ayrıca Prim ve Hizmet Belgesinde de gösterilecektir. Ancak, 1.8.2009 tarihinden önce, 10 günlük süre dolmadan Kuruma verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde gösterilen bilgiler için ayrıca Ek-5’in verilmesi gerekmediği, vermemenin bir cezası da olmadığı halde, 1.8.2009 tarihinden itibaren işten ayrılış bilgileri Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yer alsa da, İşten Ayrılış Bildirgesi (Ek-5) de süresi içerisinde Kuruma gönderilecektir. Ek-5’in 10 gün içerisinde Kuruma verilmemesinin cezası 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesi gereğince, her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *