Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

kendi isteği ile ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Çalıştığı işyerinden kendi isteği ile ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun işçi veya işveren tarafına yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan taraf, maddede belirtilen bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarında karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İşçi de işten ayrılırken ihbar sürelerine uymak veya ihbar süresine uymadan işten ayrılmak istiyorsa işverenin talebine bağlı olarak karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Ancak, işçi veya işverenin, aynı Kanunun 24. ve 25. maddelerinde belirtilen haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetmeleri halinde, ihbar süresine uymak zorunda olmadıkları gibi, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemeleri de gerekmemektedir.

İhbar tazminatı, haklı nedenler dışında iş sözleşmesini ihbar sürelerine uymadan fesheden tarafın karşı tarafa ödeyeceği bir tazminat olduğuna göre, kendi isteği ile işten ayrılan işçi hangi nedenlerle işten ayrılırsa ayrılsın işverenden ihbar tazminatı talebinde bulunamaz. Yargıtayın bu konu ile ilgili kararlarında da haklı nedenlerle de olsa iş sözleşmesini kendi isteği ile sona erdiren işçinin, kıdem tazminatına hak kazanmış olsa dahi, ihbar tazminatına hak kazanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *