Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

kendi isteği ile ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

alt iyerinden kendi istei ile ayrlan ii ihbar tazminat alabilir mi?

4857 sayl Kanunu’nun 17. maddesine gre, belirsiz sreli i szlemesinin feshinden nce durumun ii veya iveren tarafna yazl olarak bildirilmesi gerekir. Bildirim artna uymayan taraf, maddede belirtilen bildirim srelerine ilikin cret tutarnda kar tarafa ihbar tazminat demek zorundadr. i de iten ayrlrken ihbar srelerine uymak veya ihbar sresine uymadan iten ayrlmak istiyorsa iverenin talebine bal olarak kar tarafa ihbar tazminat demek zorundadr. Ancak, ii veya iverenin, ayn Kanunun 24. ve 25. maddelerinde belirtilen hakl nedenlerle i szlemesini feshetmeleri halinde, ihbar sresine uymak zorunda olmadklar gibi, kar tarafa ihbar tazminat demeleri de gerekmemektedir.

hbar tazminat, hakl nedenler dnda i szlemesini ihbar srelerine uymadan fesheden tarafn kar tarafa deyecei bir tazminat olduuna gre, kendi istei ile iten ayrlan ii hangi nedenlerle iten ayrlrsa ayrlsn iverenden ihbar tazminat talebinde bulunamaz. Kevin Durant Shoes . Yargtayn bu konu ile ilgili kararlarnda da hakl nedenlerle de olsa i szlemesini kendi istei ile sona erdiren iinin, kdem tazminatna hak kazanm olsa dahi, ihbar tazminatna hak kazanamayaca hkm altna alnmtr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *