Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Vergisi

Emeklilerin emlak vergisi oranı nedir?

     Emekli  maaşımın dışında başka bir gelirim bulunmayıp sadece adıma kayıtlı bir arsa bulunmaktadır. Sahip olduğum 200 m2’nin altındaki tek mesken için 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait indirimli oranda emlak vergisi (bina) uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağım hakkında bilgilerinizi talep ediyorum.  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan […]

Sigaraya sağlık vergisi geliyor

Sigaraya bağlı hastalıkların inanılmaz arttığı Dünya‘da devletin sağlık harcamalarıda buna pharalel olarak artış gösteriyor. Türkiye de sigaraya paket başına 1,5 TL sağlık vergisi konulması göndüme geldi. Türkiye’de sigara satışları son 3 yılda hızlı düştü. 2006′dan bu yana tüketimde yüzde 15′lik azalış var. Akşam’dan Esin Gedik’in haberine göre, fiyatların artıp, tüketimin azalmasına karşın devletin, sigaradan elde […]

Kdv gelir vergisi ve kurumlar vergisinde artış yok

  2012 yılı için Kdv’de puan artışı olmadığı gibi kurumlar vergisi ve gelir vergisi sisteminde de herhangi bir artış öngörülmemektedir. Bu durumla ilgili Aysel ALP’in haberinde; Bütçe açığındaki olağanüstü artış üzerine harekete geçen ekonomi yönetiminin, KDV oranlarında da 1 puanlık artış yapacağı haberlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ekonomi bürokrasisinden edinilen bilgiye göre, KDV ya […]

Uzun süredir üzerinde çalışılan Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin çalışmalar netleşti

Uzun süredir üzerinde çalışılan Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin çalışmalar netleşti Son beş yıldır gündemden düşmeyen taslak ile değer artış kazancının yanı sıra kentsel rantların vergilendirilmesinde değişikliğe gidiliyor. Son beş yıl içerisinde ev alıp satanlardan talep edilen değer artış kazancı vergisinde oransal sisteme geçiliyor. Yeni yapıda kademeli bir vergilendirme sistemi üzerinde […]

Gelir vergisi stopaj indirimi nasıl uygulanacak?

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 80’inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından istatistiki bölge birimleri sınıflandırılması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenecek illerde yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşviki uygulanacak.Buna göre 31 Aralık 2013 tarihine kadar […]

Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

  Limited Şirket pay devirlerinde damga vergisi ve harç uygulaması konusunda Gelir İdaresinin yeni görüşü ve Noterler Birliği Genelgesi.   Maliye Bakanlığının görüşü ve Noterler Birliğinin genelgeleri doğrultusunda, limited şirket pay devir sözleşmeleri ana mukaveleyi tadil eden belge niteliğinde kabul edilmiş, bu çerçevede bugüne kadar; a) Düzenlenen pay devir sözleşmeleri […]

Yurt dışından alınan hizmetlerden kurumlar vergisi tevkifatı yapılması hakkında

Yurt dışından alınan hizmetlerden kurumlar vergisi tevkifatı yapılması hakkında İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizce petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere yurt dışı firmalardan, piyasada hazır bulunan bilgisayar yazılım programları ve bu programlara ilişkin bakım, onarım, destek ve eğitim gibi hizmetler satın alınacağı, söz konusu programların gerek petrol arama […]

Kira vergisi hisseli pay örneği

Cevap; Bir aylık kirası 350 TL olan evinizden bir senede 350 * 12 = 4.200 TL kira geliri elde edersiniz. Bunun yarısı size diğer yarısı eşinize aitse bir hisse payına 2.100 TL olduğu için ve bu tutarın da 2.800 TL’nin altında kaldığı için kira vergisi ödemenize gerek bulunmamaktadır. Soru:kira geliri […]

Gelir vergisi beyanları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 92’nci maddesi gereği olarak “Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayı başından 25’inci günü akşamına kadar, gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayı başından 25’inci günü akşamına kadar tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette […]

Huzurevinde kalanların kira vergisi ödemesi gerekir mi?

Evimi kiraya vererek huzurevinde ikamet etmeye baladm. Evlerimden dolay elde etmi olduum gayrimenkul sermaye irad gelirlerimin beyann vererek vergilerini dedim. Huzurevine demi olduum ikamet giderini vermi olduum gayrimenkul sermaye rad beyannda indirim konusu yapabilir miyim? 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 74. maddesi gereince, sahibi bulunduklar konutlar kiraya verenlerin kira ile […]