Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Emeklilerin emlak vergisi oranı nedir?

     Emekli  maaşımın dışında başka bir gelirim bulunmayıp sadece adıma kayıtlı bir arsa bulunmaktadır. Sahip olduğum 200 m2’nin altındaki tek mesken için 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait indirimli oranda emlak vergisi (bina) uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağım hakkında bilgilerinizi talep ediyorum.

 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007 ve müteakip yıllar için gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde bu meskene ait bina vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

     Bu itibarla, yukarıda belirtilen şartları taşımanız halinde söz konusu meskeniniz için  2010, 2011  ve 2012 yıllarına ait indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanması gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *