Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kısmi süreli çalışan işçiler, eksik olan günlerine ait primleri Kuruma ödemek zorunda mıdır?

Kısmi süreli çalışan işçiler, eksik olan günlerine ait primleri Kuruma ödemek zorunda mıdır?

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılar, genel sağlık sigortasından yararlanma ve prim ödeme gün sayılarını tamamlama bakımından, eksik olan günlere ait primlerini kendileri ödeyerek, bu eksikliklerini telafi edebileceklerdir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine göre, kısmi süreli çalışan sigortalılar eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamak zorundadır. Bu şekilde çalışan sigortalılar gelir durumlarına göre, ya eksik günlere ait genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödeyecekler, ya da gelir testine tabi olmak suretiyle belirlenecek aylık kazanç aralığına gelen asgari ücret dikkate alınarak prim ödenecektir.

Kısmi süreli çalışan sigortalılar 5510 sayılı Kanuna göre, emeklilik yönünden eksik olan günlere ait primlerini de iki şekilde 30 güne tamamlayabileceklerdir. Bunlardan birinci yol, eksik günlere ait primleri isteğe bağlı sigorta yoluyla 30 güne tamamlamaktır. 5510 sayılı Kanunun 50. maddesine göre, ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar, eksik olan günler için isteğe bağlı sigortaya prim ödedikleri takdirde, prim ödenen süreler prim ödeme gün sayısına eklenecek, eklenen bu süreler (4/a) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. İsteğe bağlı sigorta priminin içerisinde genel sağlık sigortası primi de bulunduğu için, sigortalı sağlık yardımlarından yararlanmak için ayrıca GSS primi ödemek zorunda kalmayacaktır. Eksik günlere ait primi 30 güne tamamlamada ikinci yol ise, borçlanma suretiyle prim ödemektir. Kanunun 41. maddesine göre, 1.3.2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, kısmi süreli çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri, yazılı talepte bulunmak ve kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primi ödemek şartı ile borçlanabilecekler, borçlandırılan süreler prim ödeme gün sayılarına ilave edilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *