Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Hem konut hem işyeri kira geliri elde eden mükellefler

Bay (C), dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2010 yılında 18.000 TL, ayrıca işyeri olarak kiraya verdiği daireden ise 24.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 4.800 TL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

 

Mesken kirası gelirinin istisna haddini aşan kısmı ile tevkifata tabi tutulan işyeri kirasının toplamı [(18.000-2.600 ) + 24.000=] 39.400 TL beyan sınırı 22.000 TL’yi aştığından, Bay (C) tarafından mesken ve işyeri kira gelirleri birlikte beyan edilecek olup, buna ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 

– Gayrisafi İrat Toplamı                       42.000 TL

 

– Vergiden İstisna Tutar                        2.600 TL

 

– Kalan (42.000-2.600)                         39.400 TL

 

– Götürü Gider (39.400 x % 25)                  9.850 TL

 

– Vergiye Tabi Gelir (Matrah) (39.400-9.850)   29.550 TL

 

– Hesaplanan Gelir Vergisi                   5.998,50 TL

– Kesinti Yoluyla Ödenen Gelir Vergisi          4.800 TL

 

– Ödenmesi gereken gelir vergisi             1.198,50 TL

kaynak: lebib yalkın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *