Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Cenaze ödeneği 2013 nereden nasıl alınır?

 

Cenaze ödeneği 2013 nereden nasıl alınır?

 

Cenaze ödeneği almak istiyorum nereye müracat etmeliyim, ne kadar ?hangi şartlar aranmaktadır ve 2013 yılı için belirlenen toplam tutar ödeme tutarı ne kadardır ?

CENAZE ÖDENEĞİ
5510 sayılı SS ve GSSK 37.maddesinin üçüncü fıkrasında cenaze ödeneği tanımlaması yapılmıştır;
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
Konuyu Ana Hatları İle Değerlendirdiğimizde;
1.)İş Kazası veya Meslek Hastalığı sonucu,
2.)Sürekli iş görmezlik geliri,
3.)Malullük,Vazife Malullüğü veya Yaşlılık aylığı almakta iken,
4.)Kendisi için 360 gün MYÖ primi ödenmiş,
ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.
Cenaze ödeneğinin 37.maddesinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

2013 YILI CENAZE ÖDENEĞİ MİKTARI:
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 6,16 olarak açıklanması nedeniyle 2012 yılında 363,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2013 yılı için 386,00 TL olarak belirlenmiştir.

SGK MÜRACAAT EN AZ BEŞ GÜNDE ÖDENİR:
1.)Sigortalılık durumu 4-1(a) ve 4-1(b) liler için Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi ile müracaat edecekler.
2.)SGK tarafından 5 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Ödemeler PTT tarafından yapılmaktadır.

ZAMANAŞIMI
Tüm ödemeler için 5510/97.maddesine göre 5 yıl içinde alınmadığından hak ortadan kalkar.SGK’na müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkında,  yukarıdaki  5 yıl hükümleri uygulanmaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *