Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

2012 ssk cenaze ödeneği

4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarıyla bu sigortalılıklardan emekli olanların 2012 yılında vefatları durumunda SGK’ca ödenecek cenaze ödeneği 363 TL olarak uygulanmakta. Bu rakamı almak için ölen 4/a ve 4/b sigortalısının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölmesi veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı alıyor iken ölmesi veyahut kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması şart. Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile SGK’ya başvurulması gerekiyor.

01.10.2008′den itibaren 4/c sigortalısı olarak tanımlanan memurların vefatları durumunda ise 2012 Ocak Haziran dönemi için 1307,86 TL (2012 Temmuz-Aralık dönemi için ise 1360,20 TL) memurların memur olmayan eşi ile ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölen vefatı halinde ise 653,93 TL (2012 Temmuz-Aralık dönemi için ise 680,10 TL) tutarında ölüm yardımlarının talep beklenmeksizin Saymanlıklarca derhal ödenmesi gerekiyor.

Yine 4/c sigortalısı olan 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel için de kendisinin ölümü halinde unvanına göre belirlenmiş kendi temel ücretinin iki katı, memur olmayan eş ile bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının ölümü halinde için temel ücreti kadar ölüm yardımı verilmesi gerekiyor.

Kurumlarınca cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu anlamda bir ödemenin yapılması durumunda memurlara ayrıca SGK tarafından cenaze ödeneği verilmesi gerekmiyor. Memur için ölüm yardımı ödenmesi ise SGK tarafından ayrıca cenaze ödeneğinin de verilmesine engel nitelik taşımıyor. Bilindiği gibi Devlet memurlarının ölümleri halinde (Başka yere nakil dâhil) cenaze giderleri, sürekli görevle yurt dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarından ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu tüm giderler kurumlarınca ödeniyor.

One Comment

  1. yurdakul dinçerden says:

    SSK’lıya ölüm yardımı için 363.TL ödenirken; emekli sandığı mensubuna neden 1360.TL ödeniyor?..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *