Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

ssk emeklilik

İzin alma adına yakınlarınızı öldürmeyin iş akdiniz haklı nedenle fesih olur

İzin alma adına yakınlarınızı öldürmeyin iş akdiniz haklı nedenle fesih olur İnsan Kaynaklarından bazen ilginç maillerde geliyor. Özellikle bazı işyerlerinde çalışanlar işyerlerinde izin alma adına sıkıntı yaşarken bazı akrabalarını hayatta iken onların öldüklerini söylemek suretiyle işvereni yanıltarak mazeret izini aldıkları daha sonra bu işi alışkanlık haline getirenler hakkında yapılan araştırmalarda […]

İsteğe bağlılara Yargıtay Müjdesi

İsteğe bağlılara Yargıtay Müjdesi Birden farklı Kuruma veya statüye göre prim ödeyenlerin nereden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandıkları) emekli olacakları konusunda 1.10.2008 gününden önce işe girenler için son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemesinde en çok hangi statüye prim ödediğine bakılır ama Yargıtay isteğe bağlı primler son yedi yılın hesabında dikkate […]

SSK’lı ve Bağ-Kur’lunun aylığı prim ödedikçe düşüyor

SSK’lı ve Bağ-Kur’lunun aylığı prim ödedikçe düşüyor “OLUR mu öyle şey ?” demeyin. Oluyor! SSK’lı (4/a’lı) veya Bağ-Kur’lu (4/b’li) olarak çalışanlar, ne kadar çok çalışır ve prim öderlerse, bağlanacak emekli aylıkları o kadar düşük oluyor. Başka bir anlatımla, “az çalışan çok, çok çalışan az” emekli aylığı alıyor. Diyeceksiniz ki; “İnanılır […]

Fazla çalışma süresine bir örnek

İSF PERAKENDECİLER KAZANIRKEN İŞÇİLER HAKLARINI ALACAK MI?SGK DENETİM YAPACAK MI? İstanbul Shopping Fest (İSF), 2012′de Haziran ayında 9 – 29 unda düzenlenecek. Festivalin süresi de 20 güne kadar sürecektir. Bu festival karşılığında özellikle perakende sektöründe çalışan satış temsilcileri yoğun bir şekilde 8 saat’in üzerinde performans göstermek suretiyle çalışacaklardır. Bir çoğu […]

SSK Sigortalılarının 18 Yaş Öncesi Çalışması Emeklilik Şartlarını Nasıl Etkiler?

  SSK Sigortalılarının 18 Yaş Öncesi Çalışması Emeklilik Şartlarını Nasıl Etkiler? Soru: Sizin ve Sayın Ali TEZEL Bey’in pek çok makalenizde 18 yaş öncesi sigorta başlangıcıyla ödenen prim günlerinin, emekli aylığı bağlanması için prim gün sayısı bakımından dikkate alınacağı, 18 yaşın, sadece emeklilik yaşının hesaplanması bakımından başlangıç noktası olduğu belirtilmekte. […]

İş Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma Ücreti

Soru: Kanundaki ihbar süreleri kesin midir? Cevap: Kanundaki ihbar süreleri asgari zorunlu süreler olup, bu sürelerin sözleşmeler (hizmet akitleri ya da toplu iş sözleşmeleri) ile artırılması her zaman olanaklıdır. Soru: İşverenim denkleştirme uygulaması yapmak istiyor. Denkleştirme ne demektir? Cevap: Denkleştirme; işverenin mevsim, kampanya, yoğun sipariş dönemleri vb. nedenlerle iki aylık […]

Yıllık İzin Süreleri Ücretli izin Konuları

Soru: İşçi özlük dosyasında hangi belgeleri bulundurmalıyım? Cevap: İşçi özlük dosyasında işçinin nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmuhaberi, adli sicil kaydı, sigortalı işe giriş bildirgesi, yıllık izin kaydı vb. İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarıca düzenlemek zorunda olduğunuz her türlü kayıt ve belgeyi bulundurmak zorundasınız. Soru: Ne zaman yıllık ücretli izne […]

İşten Çıkarma İşe İade Davaları

Soru: İhbar öneli ödenerek işten çıkarılan bir işçi işe iade davası açabilir mi? Cevap: İhbar öneli ödenmesi işçinin işe iade davası açmasına engel değildir. İşçinin 18, 19, 20 ve 21. madde hükümlerine göre haklı saklıdır. Soru: İşe iade davası açabilmenin şekil şartı nedir? Cevap: İşyerinde otuz veya daha fazla işçi […]

İşçi ücret alacakları ve çalışma hakları

Soru: Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır? Cevap: Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Soru: Ücret senet veya bono ile ödenebilir mi? Cevap: Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Soru: Ücret yabancı […]

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hakları

Soru: Kimlere kıdem tazminatı ödenir? Cevap: İş Kanununa göre; işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri durumlar dışında (25 inci maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler) iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ayrıca, işçi tarafından; -Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, […]