Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Uğur KAYA, 2011 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 15.000 TL ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 24.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 4.800 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır. İşyeri kira gelirine istisna uygulanmaz. Konut kirası gelirinin istisna haddini aşan kısmı ile tevkifata tabi tutulan işyeri kirasının toplamı 23.000 TL’yi aştığından, konut ve işyeri kira gelirleri birlikte beyan edilecek olup, buna ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 

Konut Kira Geliri 15.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 2.800 TL

Kalan 12.200 TL

İşyeri Kira Geliri 24.000 TL

Gayrisafi İrat Toplamı (12.200 + 24.000) 36.200 TL

%25 Götürü Gider (36.200 x %25) 9.050 TL

Vergiye Tabi Gelir (36.200 – 9.050) 27.150 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 5.250,50 TL

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 4.800 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 450,50 TL

Damga Vergisi 34,50 TL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *