Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Cengiz TUNÇBİLEK, üç adet dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu yıllık 9.000 TL, 7.200 TL ve 5.400 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Ödevlinin, 2011 yılında kiraya verdiği üç konuttan elde ettiği toplam kira geliri:

9.000 + 7.200 + 5.400 = 21.600 TL’ dir.

Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

Konut Kira Geliri 21.600 TL

Vergiden İstisna Tutar 2.800 TL

Kalan (21.600 – 2.800) 18.800 TL

%25 Götürü Gider (18.800 x %25) 4.700 TL

Vergiye Tabi Gelir (18.800 – 4.700) 14.100 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 2.350 TL

Damga Vergisi 34,50 TL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *