Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Mehmet TAMÖZ, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2011 yılında 16.800 TL konut kira geliri elde etmiştir. Bununla birlikte, birinci işverenden 30.000 TL, ikinci işverenden ise 20.000 TL brüt ücret geliri elde etmiştir. Ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş olup 2011 yılında toplam 7.500 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. 2011 yılında konut kira geliri istisna tutarını aştığından, kira gelirinin tamamı beyan edilecektir. Kira gelirinin yanında birden sonraki işverenden aldığı ücret geliri olan 20.000 TL 2011 yılı için beyan sınırı olan 23.000 TL’nin altında kaldığından tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri beyan edilmeyecektir.

Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Konut Kira Geliri 16.800 TL

Vergiden İstisna Tutar 2.800 TL

Kalan (16.800-2.800) 14.000 TL

%25 Götürü Gider (14.000 x %25) 3.500 TL

Vergiye Tabi Gelir (14.000 – 3.500) 10.500 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 1.630 TL

Damga Vergisi 34,50 TL

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *