Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Genel

Kredi faizleri kira vergisinden indirilebilir mi?

Banka kredisi ile almış olduğum gayrimenkulü işyeri olarak kiraya verdim. Söz konusu banka kredisi dolayısıyla ödediğim faizleri, bu gayrimenkulden elde ettiğim kira geliri dolayısıyla vereceğim yıllık gelir vergisi beyannamesinde gider olarak indirim konusu yapmam mümkün müdür? Teşekkürler.   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74. maddesi gereğince, kiraya verilen mal ve haklar […]

Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriği

Erkan Çelik – Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Kıdemli Müdürü, SMMM | 25/09/2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun birçok maddesinde yer alan Yıllık Faaliyet Raporuyla ilgili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın anılan kanunun 516, 518, 565 ve 610’uncu maddelerine dayanarak hazırladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” 28 Ağustos 2012 […]

Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriği

Erkan Çelik – Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Kıdemli Müdürü, SMMM | 25/09/2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun birçok maddesinde yer alan Yıllık Faaliyet Raporuyla ilgili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın anılan kanunun 516, 518, 565 ve 610’uncu maddelerine dayanarak hazırladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” 28 Ağustos 2012 […]

Yurt dışına kargo ile mal gönderilmesinde ihracat İstisnasından yararlanılabilir mi?

   KDVK’nın 12’nci maddesine göre, yurt dışına mal gönderme işleminde, ihracat işleminde, işlemin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekmektedir:  1- Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.  2- Teslim […]

Muhasebe defterleri ne zaman tasdik edilmeli?

    DEFTER TASDİK ZAMANI(V.U.K. MADDE:221) TASDİK HALLERİ TASDİK ZAMANI DAYANAĞI Öteden beri işe devam edenler Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde) V.U.K.221.Maddesi Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda    Yeni işe başlayanlar İşe başlamadan önce (İşe […]

Özel okul açana yüzde 80 vergi indirimi uygulanıyor

Yeni teşvik sistemi, İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavirler Meslek Komitesi tarafından masaya yatırıldı. İTO’da düzenlenen toplantıya katılan Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Begüm Tüzün, teşvik sisteminin, yatırımcıyı harekete geçirme adına çok özel indirimler içerdiğini belirterek, “Öncelikli yatırım alanlarında gerçekleştirilen yatırımlar hangi bölgede olursa […]

Kdv gelir vergisi ve kurumlar vergisinde artış yok

  2012 yılı için Kdv’de puan artışı olmadığı gibi kurumlar vergisi ve gelir vergisi sisteminde de herhangi bir artış öngörülmemektedir. Bu durumla ilgili Aysel ALP’in haberinde; Bütçe açığındaki olağanüstü artış üzerine harekete geçen ekonomi yönetiminin, KDV oranlarında da 1 puanlık artış yapacağı haberlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ekonomi bürokrasisinden edinilen bilgiye göre, KDV ya […]

Şirket ortakları şirkete nasıl borçlanabilecekler?

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan “Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı”, “Şirketlerde İş Yapma Borçlanma Konusu” başlangıçta konuya ilişkin müeyyidelendirme ve uygulama açısından tartışma konusu olmuştur.“Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü Uygulama Şekli Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair” 6335 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle şirket ortaklarının şirketlerine borçlanmalarına imkan […]

İkramiyeyi ne zaman hak ederim.

Sorunuz: Merhaba, çalıştığım işyerinde 2011 yılının kar payı adı altında ikramiye dağıtılmıştır. İkramiye’yi alma şartı ise 2011 yılını tamamen çalışmış olma şartı konmuştur. Benim ise işe giriş tarihi 27,01,2011 işveren temsilcileri söz konusu ikaramiye’yi hak etmediğimi söylediler; Bununla ilgili olarak iş mahkemesinde dava açabilir miyim ?(Mustafa B.) Cevabımız: İlk olarak […]

Girişim Sermayesi Fonu

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6322 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun “Değerleme” başlıklı üçüncü kitabının üçüncü kısmında yer alan “Amortismanlar”la ilgili hükümlere “Sermayenin itfası” konusunu düzenleyen 325’inci maddeden sonra “Girişim Sermayesi Fonu” başlıklı 325/A maddesi eklenmiştir.Sözü edilen madde gereği “Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi olarak […]